Posts | Comments | Email

Možgani tvorijo um

Možgani so organ, katerih posebnost je, da lahko tvorijo um .

Na ta način se možgani razlikujejo od ostalih organov človeškega telesa. Kako možgani delujejo je povečini že odkrito, vedno znova pa se z novimi odkritji krepi misel, da nam je še marsikaj skrito in prikrito. Možgani, ki sodelujejo z vsemi pomembnimi funkcijami človeškega telesa, se z novimi raziskavami praktično odkrivajo na novo. Spopad starega in novega je od vedno izzival in spodbujal k razvoju, v prihodnosti ne bo nič drugače. Takšni in drugačni nameni raziskav sposobnosti in znanja človeka slej ko prej pridejo do osnove, ki jo predstavljajo možgani. Kako se določena sposobnost človeka razvija od otroških dni, do časa odrasle osebe je bilo vedno področje velikega zanimanja. Vsi zainteresirani, ki imajo željo po izboljšanju in napredku, se slej ko prej začnejo zanimati kako so možgani sestavljeni, kako posamezni deli vplivajo na druge, kot tudi celoto. Mnenja in odkritja, ter posledično sklepi so si mnogokrat nasprotujoči, glede na odkritja v preteklosti. Vedno bolj pa se zdi neizbežna ugotovitev, da so sposobnosti odraslega človeka povezana z temelji, katere postavlja otroštvo. Mnoge ugotovitve iz raziskav otroštva nekaterih strokovnjakov in mojstrov svetovnega kova za določena področja priznavajo pravilnost ugotovitve, da je osnova v preprostih in skromnih otroških začetkih. Določena fizična ali umska aktivnost, ki jo odrasla oseba ima vedno temelji na začetkih v otroških letih. Nedolžna otroška igra, ki s spodbujanjem in motiviranjem odraslih oseb dobi dodatno težo, ima vse možnosti, da v odraslih letih postane vrhunski dosežek. Fizične aktivnosti, kot je recimo tek za žogo, katero malčku ukazujejo odrasle osebe, lahko pripomorejo, k odličnim tekaškim sposobnostim. Možgani
funkcije človeškega telesa ne samo nadzirajo ampak tudi krepijo z ponavljanjem in izboljševanjem rezultatov in preteklosti. Ki seveda brez osnove oziroma skromnih začetkov ni mogoča.

Možgani so pomemben organ človeškega telesa za tako otroške kot odrasle dni življenja.

Leave a Reply