Posts | Comments | Email

Možgani, kompleksnost delovanja

Možgani so organ, ki se razlikuje od ostalih organov človeškega telesa. Možgani lahko tvorijo um. Tvorjenje uma možgane pomembno loči od ostalih delov človeškega telesa.

Možgani so se razvijali skozi stoletja, sposobnosti, ki jih ima današnja populacija ljudi, so večje, kot populacija predhodnikov. Sposobnost razmišljanja je večja, ker so obsežnejše in lažje dostopne osnove. Možgani se dodatno razvijajo z mnogimi raziskavami o njihovem delovanju. Tako je znano, da možgani pri razvijanju določenih človeških funkcij delujejo bolje, če spremenimo nekatera naša uveljavljena spoznanja. Funkcije kot so, govor, sposobnost hoje, sposobnost ravnotežja, učenje in druge so med seboj veliko bolj povezane in med seboj sodelujejo, kot smo si do današnjih dni predstavljali.
Možgani oziroma funkcije, ki jih omogočajo, se s spreminjanjem nekaterih vedenjskih vzorcev, lahko bolje razvijali. V prihodnosti se bodo na ta način možgani še bolj razvijali, naši potomci bodo imeli priložnost boljšega razvoja. V enaki meri, kot je sedanja generacija povečini bolj razvita kot predhodniki. Raziskave, ki jih so jih možgani deležni so obsežne in kompleksne. Podobno kot so možgani sami kompleksni. Veliko k temu pripomore spremljanje delovanja in razvijanja možganov od najmlajše dobe naprej. Možgani se pri otroku še posebej intenzivno razvijajo, prav intenzivnost razvoja daje odgovore na mnoga, danes še neznana dejstva. Odrasel človek ima sposobnosti že razvite, intenzivnost razvoja je bistveno manjša kot pri otroku. Nedavna odkritja govorijo o tem, da se možgani razvijajo v otroških letih, v šolskih letih pa se razvoj že bistveno bolj upočasni, kot so predvidevali. Sposobnosti, ki bodo človeka zaznamovala se tako dobi že dobi otroštva. Določene sposobnosti, katere lahko človek kasneje nadgradi, dobijo osnovo že v otroških letih. Na žalost mnoge lastnosti ostanejo neizkoriščene. Kdor jih razvija pa lahko doseže vrhunske rezultate. Vrhunski rezultati nekaterih športnikov govorijo v prid tej nedavno odkriti resnici.

Možgani so delno odkrita uganka za prihodnje generacije znanstvenikov.

Leave a Reply