Posts | Comments | Email

Motivacija zaposlenih vsakdanjik uspešnih

Motivacija zaposlenih je vsakdanjik, ki ga uspešno podjetje ima ali želi na vsak način imeti.

Uspešnemu podjetju je motivacija zaposlenih način, kako pridobiti konkurenčne prednosti . V boju z konkurenco se je velikokrat najbolje opreti na lastne sile in sposobnosti. Podjetju največ lahko dajo zaposleni, če se jih zgolj zagotovi dobro delovno okolje in dobre delovne procese. Dobro delovno okolje je samo po sebi motivacija zaposlenih. Vsak zaposlen bo raje delal v dobrem delovnem okolju, kot v slabem. Delovno okolje sestavljajo številni dejavniki, na katere imamo različno moč vplivanja. Ustvariti dobro delovno okolje ni le motivacija zaposlenih, zaposleni podjetju s tem vračajo z pripadnostjo, pripravljenostjo na sodelovanje in razne druge načine. Poleg delovnega okolja je pomembna motivacija zaposlenih njihovo nagrajevanje. Področje nagrajevanja je vroč kostanj že od najstarejših časov. Vsak profesionalni odnos med delodajalcem in zaposlenim pa je hkrati poglavje zase. V nekaterih okoljih je motivacija zaposlenih že redno in pošteno osnovno nagrajevanje. Slabe prakse obratno poznajo zamude, nepošteno odmerjanje nagrade ter razne druge prakse. Povsem logično je, da bo večja motivacija zaposlenih pri delodajalcu, ki redno in vestno izpolnjujejo svoje obveznosti. Mnogim je poleg tega tudi več vredna rednost osnovnega nagrajevanja, kot višje vendar zamujajoče osnovno nagrajevanje. Delodajalci se poleg tega med seboj tudi zelo razlikujejo pri izpolnjevanju svojih obveznosti. Nekaterim je bolj pomembno imeti čiste račune, kot poskrbeti za svoje koristi. Posebna motivacija zaposlenih pa je dodatno nagrajevanje. Osnovno je v večini primerov izpolnjevanje zakonskih obveznost ali individualno dogovorjenih obveznosti. Z dodatnim nagrajevanjem pa se zagotovi pošten odnos do večje uspešnosti. Vsak zaposleni je motiviran za večjo uspešnost, če ima od nje tudi pošteno odmerjene koristi. Poleg pošteno odmerjenih koristi so tudi koristi odmerjene površno. V tem primeru obstaja nevarnost, da se pozitivna motivacija zaposlenih spremeni v negativno.

Motivacija zaposlenih je dobra osnova za doseganje zastavljenih podjetniških ciljev.

Dodatne informacije tukaj.

Leave a Reply