Posts | Comments | Email

Merjenje uspešnosti inbound marketinga, prepoznavanje priložnosti

Merjenje uspešnosti inbound marketinga je prepoznavanje priložnosti .

Dobro prepoznavanje priložnosti lahko merjenje uspešnosti inbound marketinga zagotovi z ugotavljanjem neizkoriščenega. Ugotavljanje neizkoriščenega pokaže prav analiza, bolj kot je kakovostna in kompleksna več koristnih informacij lahko pridobimo. Splet danes poleg tega nudi številne dodatne možnosti, ki so možne koristi. Zavedati pa se je potrebno, da vse dodatne možnosti niso nujno tudi koristi, lahko so tudi past. Za splet je značilno, da je bolj hiter kot klasični načini z vidika aktualnosti, vendar obstaja že določen čas. Ko merjenje uspešnosti inbound marketinga išče dodatne možnosti, lahko naleti na časovni zamik, ki ni ravno v prid sodobnosti. Poleg tega so dodatne možnosti na prvi pogled koristne, v bistvu pa to niso. Koristne se nam zdijo, ker ne poznamo celotne zgodbe. Velikokrat je ovira prav virtualna realnost, ki je za nepoznavalce takšna, kot obstaja v omenjeni obliki. V praksi pa je realnost drugačna. Zato mora merjenje uspešnosti inbound marketinga upoštevati omenjen razkorak ter biti pripravljeno na negativne učinke oziroma njihovo odkrivanje. Splet je danes mnogim kot kraj, kjer je možno dobiti dodano vrednost. Realnost je včasih drugačna od pričakovanj, to zaznava tudi merjenje uspešnosti inbound marketinga. Verjetno najboljši način je kombinacija sodobnega in klasičnega. Kar se je pri klasičnem načinu izkazalo kot manj dobra rešitev prikazano na sodoben način ne spremeni kaj bistveno slabih ali slabših lastnosti. Vendar se tega uporabnik, ki pozna samo sodoben način ne more zavedati, če je prikaz iz takšnih ali drugačnih razlogov spremenjen. Seveda na način, ki izkrivlja resnico. V tem primeru mora merjenje uspešnosti inbound marketinga razliko prepoznati, ter ponuditi rešitev. Ta je lahko zelo enostavna, osnova pa se velikokrat skriva v klasičnih načinih in oblikah. Pomembno pri tem je, da se ohranja pravo razmerje med sodobnim in klasičnim.

Merjenje uspešnosti inbound marketinga je pomemben pristop pri zagotavljanju dodane vrednosti ponudbe.

Leave a Reply