Posts | Comments | Email

Luskavica ali psoriaza

Luskavica je pogosto dedna bolezen .

Niso redki primeri, ko se luskavica prenaša iz roda v rod. V katerem življenjskem obdobju nastane je zelo odvisno od številnih dejavnikov. Statistično se najpogosteje pojavi med šestnajstim in dvaindvajsetim letom ter med sedeminpetdesetim in šestdesetim letom starosti. Poleg dednosti pa so vzroki lahko psihični stres , motnje v delovanju žlez z notranjim izločanjem, okužbe, alkoholizem in drugi vzroki. Že iz naštetih vzrokov je jasno, da luskavica lahko osebo bolj ali manj prizadene. V primeru prisotnosti vzrokov v večjem številu in obsegu je jasno temu primerno prizadetost večja. Vzroke zato lahko sami odpravljamo z poenostavljeno povedano bolj zdravim načinom življenja. Alkohol, stres in druge negativne vplive vsi poznamo, ni jih potrebno posebej predstavljati, predvsem se moramo zavedati svoje osebne moči in sposobnosti. Ker je od tega lahko luskavica bolj ali manj izrazita, se velja opreti predvsem na svoje zmožnosti in sposobnosti. Tako je lahko učinek večji, sami pa tudi znamo bolje analizirati naše učinkovanje. Svoj organizem najbolje poznamo, če se mu posvetimo lahko odkrijemo številne zakonitosti, ki nam pomagajo pri samozdravljenju oziroma blaženju težav kot je luskavica. Prednost samozdravljenja je predvsem v kakovosti, temeljiti pa mora na znanosti. Kar pomeni, da ves učinkovine in aktivnosti ne izbiramo prosto po Prešernu, ampak na strokoven način. Tako bomo lahko postopoma prišli do izboljšav svojega organizma, njegovega delovanja ter posledično zdravja. Nezdravo življenje, ki ima velik vpliv na bolezni kot je luskavica, je na drugi strani zelo prisotno v našem okolju. Zato sta v prvi vrsti pomembna osebna moč in vztrajanje v izboljšavah. Alkohol je ena prvih težav, ki je zelo udomačena. Vendar se ga da tudi zelo zdravo uživati. To je pomembno spoznanje, nadgradimo ga z ugotavljanjem posledic na naš organizem. Pomaga nam lahko pri prebavi oziroma presnovi, seveda pa ne čisto vsak alkohol.

Luskavica nudi možnost spoznati svoj organizem in značaj.

Leave a Reply