Posts | Comments | Email

Linkedin, socialno omrežje

Linkedin je spletno socialno omrežje .

Spletno socialno omrežje Linkedin zaznamuje poslovna orientiranost . Začetki segajo več kot desetletje v preteklost, na spletu se pojavil pred trinajstimi leti. Uporabniki z odprtjem profila pridobijo možnost navezovanja stikov v socialnem omrežju Linkedin. Uporaba je razmeroma preprosta in enostavna. Na spletnem socialnem omrežju uporabnik lahko povabijo poljubno osebo. Pri tem je vseeno ali gre za obstoječega Linkedin uporabnika ali drugo osebo. Z njim vzpostavi povezavo poslovnega tipa oziroma obogatiti svoje obstoječ seznam povezanih oseb. Sistem omogoča dobro uporabniško izkušnjo tudi preko ocenjevanja. V primeru, da povabljeni stik zaznamuje kot neznan ali ga ne želi, je to negativna ocena. Na podlagi večjega števila negativnih ocen lahko Linkedin uporabniški račun zapre. Največ uporabnikov ima v Združenih državah Amerike, sledi Indija, Brazilija, Združeno Kraljestvo, Kanada, Francija, Španija, Italija, Mehika in Avstralija. Ameriški uporabniki so daleč najbolj številni, sledijo uporabniki iz Indije, nekoliko manj je uporabnikov iz Brazilije, Združenega kraljestva. Uporabnikov iz Združenih držav Amerike je blizu sto trideset milijonov, Indija ima petintrideset milijonov uporabnikov, Brazilija petindvajset, dvajset milijonov imata Kitajska in Združeno Kraljestvo, dvanajst Kanada, enajst Francija, po osem milijonov Linkedin uporabnikov pa imajo Italija, Mehika in Španija. Število uporabnikov pomeni možnost navezave stikov. Več kot je uporabnikov, večja je možnost navezave stikov. Pri navezavi stikov je potrebno seveda paziti na pristop oziroma način mreženja. Med Linkedin uporabniki v Združenih državah Amerike je največ oseb v starostni skupini od trideset do petdeset let, starostna skupina od petdeset do štiriinšestdeset let je v rahli prednosti od skupine starosti od osemnajst do trideset. Najmanjša pa je skupina starejša od štiriinšestdeset let. Najbolj množična skupina ima približno tretjinski delež, druga šestindvajset odstotni delež, tretja največja skupina dvaindvajset odstotni delež, najmanjša pa dvanajst procentov.

Linkedin je v več kot desetletju obstoja globalno pripomogel k spreminjanju dosedanjih praks navezovanja poslovnih stikov.

Leave a Reply