Posts | Comments | Email

Linkedin, od hobija do zaposlitve

Linkedin nam življenjski cilj lahko pomaga uresničiti.

Ljudem je bilo od nekdaj cilj pridobivati in izmenjevati informacije. Iz zgodovine naših dedkov in babic je znano, da je bilo svoj čas izmenjevanje informacij pravi ritual. Vedeli so, kje je to mogoče, zato so v primeru potrebe po izmenjavi to s pridom izkoristili. Linkedin je sodobna različica te komunikacije, temelji pa na socialnem omrežju. Koristi na mnogih področji, ena od teh je načrtovanje kariere. Je izkušnja vsakega človeka, življenjski cilji so nekaj kar človeka usmerja in vodi. Linkedin lahko omogoča najti zaposlitev, slednja pa splošno pomeni več kot zasedati delovno mesto, imeti dohodke in ostale pravice, ter ustvarjanje standarda. Zaposlitev pomeni tudi vključitev v družbo, razvijanje osebnih sposobnosti ter mnogo drugega. Za načrtovanje kariere ni enotnih pravil, vsak ga izvede po svoje, mnogi koristijo Linkedin. Dobrodošlo pa je, da ne gre za obsežno zadevo, ampak zadevo po načelu kratko jedrnato. Vprašati moramo kaj radi počnemo, kaj nas veseli ter kakšna znanja in sposobnosti imamo. V okolici imamo tudi primere, ko načrtovanje kariere ni bil posebno obsežen proces, ampak enostaven premislek. Linkedin pri tem koristi z informacijami. Mnogi primeri kažejo, da ni nujno vztrajati v določeni profesionalni usmeritvi, če nas ne veseli in motivira. Nekateri so si za načrtovanje kariere oziroma spremembe, izbrali osnovo v svojih hobijih oziroma prostočasnih aktivnostih. Hobiji in prostočasne aktivnosti so tiste stvari, ki nas veseli v prostem času. Aktivnosti, ki jih počnemo so podobne profesionalnim. Z drugo besedo : načrtovanje kariere na osnovi hobijev oziroma prostočasnih aktivnosti se zaveda, da imajo sposobnosti, hkrati pa tudi željo izpopolnit jih. To pa je hkrati zelo dobra motivacija na delovnem mestu. Linkedin nam omogoča, da preko socialnega omrežja uresničimo svoje želje. Potrebno pa je imeti vizijo ter začrtane osnovne smernice.

Linkedin je mnogim omogočil uresničitev življenjskih ciljev preko ustvarjenih poslovnih poznanstev.

Leave a Reply