Posts | Comments | Email

Levkemija, rak kostnega mozga

Levkemija je maligna bolezen .

Težave, ki jih povzroča levkemija so različne. Predvsem je vsak človek različen od drugih ljudi. Večja ali manjša različnost lahko pomembno prispeva iskanjem vzrokov, zaradi katerih nastane levkemija. Pomembno je tudi zavedanje, da se vsa spoznanja v sodobnem času mnogokrat razlikujejo od predhodnih ugotovitev. Raziskave in ugotovitve iz preteklosti so za mnoge izziv, da se na njih gradi nove raziskave in s tem pridobi nova spoznanja. Kar lahko pri boleznih kot je levkemija prinese pomemben korak naprej . Velikokrat gre iskati vzroke težav v vsem, kar lahko že vemo ali pa je v nas prisotno. Geni so v nas prisotni od prvega trenutka življenja dalje, nanje posebnega vpliva nimajo. Vemo pa, da smo tudi del okolja. Med seboj se okolja razlikujejo. Kar pomeni, da je točno določeno okolje drugačno od drugega okolja ali drugih okolji. Preko genov lahko spoznamo, da levkemija obstaja kot možnost. Vendar s tem ni še nujno, da bo levkemija naša težava. Velikokrat se pri težavah, ki so potencialna nevarnost za nas k sreči sproži zavedanje, da lahko za opravljanje veliko naredimo sami. Ker so dognanja vedno nekaj novega, lahko to pomeni za nas dobro motivacijo. Predvsem je potrebno zavedanje kakovosti življenja. To pomeni, da v življenju ločimo vse kar je za nas kakovost od tistega, kar za nas ni kakovost. S tem se lahko že v zgodnjem obdobju usmerimo na pot, ki nas bo vodila do dobrega počutja ter možnega odpravljanja vzrokov za nastanek številnih težav. Poleg genov je pomembna tudi okolica. Sama okolica, katere del smo, je lahko bogata z informacijami. Bolj kot smo podobni povprečju, več možnosti imamo, da se z informacijami iz okolice okrepimo v spoznajo ter temu primerno ukrepamo.

Levkemija pomeni, da smo bili z ukrepi prepozni ali pa je k nastanku botroval vzrok, katerega ne znamo natančno določiti.

Leave a Reply