Posts | Comments | Email

Kosilnice in košnja

Danes je košnja eno izmed tistih starih opravil, ki so še vedno nuja za lastnike zemljišč s travo. Z redno in pogosto košnjo lahko lepo poskrbimo za izgled in zdravje naše najljubše domače zelenice. Redna košnja omogoči enakomerno razraščanje travnih bilk in travnih korenin. Pozitivni učinki redne košnje pa je tudi manjša zalega mrčesa in manj krtin na zelenici. Pomembnejšo vlogo kot jo ima redna košnja pa je gnojenje, saj travi omogoči boljšo rast, lepši izgled ter večjo odpornost pred vremenom in škodljivci.
Naši dedki so za košnjo uporabljali stare dobre kose, danes pa smo v sodelovanju z motorno in naftno industrijo privilegirani, da nam pomaga pri obdelovanju vrtnih površin naša lastna vrtna kosilnica. Vrtna kosilnica oziroma motorna kosilnica je danes na voljo v vsaki dobro založeni trgovini za dom. Standardne motorne kosilnice delujejo na bencin, nekaj časa pa že poznamo tudi kosilnice na elektro motor.


Električne kosilnice imajo veliko prednost pred bencinskimi saj imajo elektro motorji bistveno daljšo življenjsko dobo. Ne potrebujejo niti olja niti vzdrževanja v nasprotju z bencinskimi, katere je potrebno tudi polniti z bencinom, menjati svečke. Ekološka in zdravstvena vprašanja se porajajo, ko gre za izpuhe bencinske kosilnice.
Večina bencinskih kosilnic ima motor, ki ustreza nizkim ekološkim kriterijem saj gre navsezadnje »le za kosilnico« in zakonodaja Republike Slovenije tega še ne obravnava. Električne kosilnice po drugi strani nimajo izpuha, so tudi tišje in imajo zelo nizke stroške vzdrževanja. Pomanjkljivost zna biti le električni kabel oziroma vzdržljivost akumulatorjev pri brezkablovnih električnih kosilnicah.
Široke vrtne kosilnice pa ne dosežejo vseh kotičkov zelenice saj so preširoke. Tu pa nam lahko pride zelo prav kosilnica na nitko. Ta je zelo lahka in lahko doseže vse kotičke našega zelenega raja. Skratka, današnje kosilnice omogočajo prečudovitost naših zelenic kot nikoli poprej.

Comments are closed.