Posts | Comments | Email

Korak do popolne mansarde

Obnova stanovanja je velik zalogaj za vsakega posameznika kateri se loti prenove sam. Pridobitev vseh potrebnih gradbenih dovoljenj je le del projekta. Ko po dolgih birokratskih postopkih se pravo delo šele začne.

V številnih hišah je podstrešje ostalo neizdelano. Pogosto je ostrešje brez ustrezne izolacije, kar poveča toplotne izgube. Podstrešja ne predstavljajo samo prostor za shranjevanje odvečnih stvari. V kolikor pri prenovi mansarde, ne nameravate spreminjati konstrukcije strehe, zunanjega videza ter namembnosti podstrehe, gre samo za vzdrževalna dela.

Kako začeti s prenovo mansarde

Najprej je potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo. Na geodetski upravi je potrebno zaprositi za mapno kopijo. Mapna kopija je uradni dokument, na katerem so podatki o lokaciji ter parcelni številki objekta. Potem je potrebno dobiti lokacijsko informacijo, iz katere je razvidno, kaj je dovoljeno graditi. Potrebno je tudi pridobiti ustrezna soglasja ter pod kakšnimi pogoji.

Pri rekonstrukciji mansarde je potreben podatek o dovoljenih arhitekturnih elementih ter oblikah streh. Pravica o graditvi se dokaže z izpiskom iz zemljiške knjige. V primeru, da pravica ni vpisana v zemljiško knjigo, pravico za graditev dokazujemo z overjeno notarsko pogodbo.

Stroški prenove mansarde

Prenova mansarde lahko predstavlja velik stroške. Strošek prenove je odvisen od površine stavbnega zemljišča, neto tlorisne površine objekta, opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, ter namembnosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

Višino komunalnega prispevka odmerijo na občini ko je končana prenova. Adaptacija mansarde zahteva, tudi plačilo upravne takse. Kakšna je razlika med adaptacijo in rekonstrukcijo objekta? Pri adaptaciji ne posegamo v nosilno konstrukcijo objekta. Pri rekonstrukcij pa z različnimi gradbenimi deli posegamo v nosilno konstrukcijo objekta.

Leave a Reply