Posts | Comments | Email

Komu je namenjeno dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje je v prvi vrsti namenjeno vsem, ki imajo sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje, a si za plačilo nekaterih razlik in stroškov, ki nastanejo z zdravljenjem, slednjega ne morejo plačati iz lastnega žepa. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je torej dopolnilo k obveznemu. Res je, da ni obvezno, tako kot je osnovno zavarovanje, a je kljub temu zelo želeno, da se ga odločimo skleniti. To je zavarovanje, ki je priporočljivo za vse ljudi, ki bi si velikokrat ogromne stroške zdravljenja plačati sami. Oproščeni plačila so otroci, mladostniki, ki se še šolajo, študentje do dopolnjenega 26. leta starosti in nekatere druge osebe, ki so plačila oproščene z zakonom. To so otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, vojni invalidi. Prav tako dopolnilno zavarovanje ne rabijo plačati civilni invalidi vojne. Delno oproščeni plačila so ženske med nosečnostjo in porodom, osebe z nekaterimi boleznimi, invalidi, starejši od 75. leta, osebe izpod dohodkovnega praga. Potrebno je vedeti, da kot že samo ime pove, je to le dopolnilno zavarovanje, ki nikakor ne krije nadstandardnih pravic. Krije le tisti del razlike, ko se doplačilo nanaša na pravico do zdravil iz seznama medsebojno zamenljivih zdravil in seveda medicinsko tehničnih pripomočkov. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete na kateri izmed zdravstvenih zavarovalnic, povsem enostavno pa preko spleta. Premijo lahko plačate s položnico, preko trajnika ali z odtegovanjem od osebnega dohodka. V primeru, da izgubimo oprostitev plačila dopolnilnega zavarovanja in si ga v roku enega meseca ponovno uredimo, nam zavarovanje nemoteno velja naprej, previdno pa pri prekinitvi.

Comments are closed.