Posts | Comments | Email

Komenda, gorenjska občina

Komenda je gorenjska občina .

Občina Komenda meji na občine Cerklje na Gorenjskem, Kamnik, Mengeš in Vodice. In sicer z občino Cerklje na Gorenjskem na severozahodnem delu, na občino Kamnik na vzhodu, jugu z občino Vodice, na jugozahodu pa z občino Vodice. Občino Komenda sestavljajo naselja Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Križ, Mlaka, Moste, Nasovče, Podboršt pri Komendi, Poslovna cona Žeje pri Komendi, Potok pri Komendi, Suhadole, Žeje pri Komendi. Največje naselje so Moste z preko tisoč tristo prebivalci. Naselje leži na ravninskem svetu, ki se rahlo nagiba v smeri severozahod jugozahod. Prva omemba naselja sega v sredo štirinajstega stoletja, nastala je ob nakupu treh kmetij v Mostah. Prodajalec je bil ljubljanski meščan Tomaž Ogljic, kupca pa celjska grofa Ulrik in Herman. Med večja naselja v občini Komenda sodijo še Gmajnica severno od središča s sedemsto prebivalci, južno od središča Suhadole z osemsto prebivalci, Križ na vzhodu z preko petsto prebivalci ter središče Komenda z devetsto prebivalci. Območje občine je najlažje dostopno preko sodobne avtoceste. Povezavo dobro poznajo vsi, ki se preko brniškega letališča odpravili v širni svet. Obstajajo tudi manj prometne povezave regionalnega značaja. So nekoliko počasnejše za premagovanje razdalj, vendar bolj zanimive za obiskovalce, ki jih zanimajo naravne in kulturne znamenitosti . Ogled naselja ter drugih zanimivih lokacij občine Komenda je izziv, ki ga lahko izvedemo načrtno ali se prepustimo naključju. Naključen obisk ni redkost, saj popotnike privlačijo markantne znamenitosti. Načrten obisk je največkrat pospremljen s predhodnim zbiranjem informacij. O kulturnih, zgodovinskih, naravnih in drugih znamenitosti obstaja veliko virov. Med znamenitosti, ki jih ni mogoče spregledati sodijo cerkve, kapelice in znamenja, hiše, graščine ter druge markantne znamenitosti. Zaradi različnih lokacij je dobro predhodno načrtovati pot ali pa si priskrbeti pomoč pri spoznavanju znamenitosti.

Komenda je naselje z dolgoletno in izjemno pestro zgodovino.

Leave a Reply