Posts | Comments | Email

Klopni meningitis, virusno obolenje

Klopni meningitis je virusno obolenje človekovih možganski ovojnic.

Na našem območju velja klopni meningitis za pogosto težavo, ki jo odpravljamo s cepljenjem ter zaščito. Učinkovita zaščita je mogoča, ukrepov se velja poslužiti, predvsem v primeru, da spadamo v najbolj ogroženo skupino. Najbolj ogrožena skupina so ljudje, ki se veliko gibajo na območju, kjer ima klop svoj življenjski prostor. Življenjski prostor klopa je predvsem gozd, travniki ter območja z veliko podrasti. Ker se klopni meningitis prenaša z ugrizom, je eden najboljših ukrepov preprečitev ugriza. Verjetno najbolj učinkovita preprečitev je, da klop sploh ne pride do mesta vboda. To storimo z obleko in obutvijo, ki imajo gladke površine ter so svetlih barv. Na gladkih površinah se klop ne more oprijeti ter posledično povzročiti klopni meningitis. Iz rastlinja se bo spustil na žrtev, v tem primeru človeka, gladka površina pa mu bo preprečila oprijem ter prehod do mesta vboda. Svetla oblačila in obutev imajo namen boljše prepoznavnosti klopa. Ko se z mesta, kjer preži na žrtev spusti, bo z značilnim gibanjem čim prej poiskal mesto vboda, kjer za žrtev obstaja možen klopni meningitis preko ugriza. Značilno gibanje na svetlih oblačilih in obutvi je lažje opaziti, kot na temnejših. Naslednji ukrep so kemična sredstva. Najbolj učinkovito delujejo na mestih prehoda do kože. To so robovi oblek in obutev. Na ta mesta bo okužen klop, ki povzroča klopni meningitis zagotovo zašel, saj je v njegovi naravi, da išče mesta prehoda do kože. Kemična sredstva ga odganjajo. Najbolje je izbrati kemična sredstva za mrčes, katera imajo s tem še toliko več učinkov in so bolj racionalna odločitev. Najboljša zaščita je zagotovo cepljenje, zavedati pa se je treba, da eno cepljenje ni dovolj, ampak je potrebna ponovna osvežitev učinkovin cepiva po pretečenih nekaj letih.

Klopni meningitis učinkovito preprečuje cepljenje, ki ga je treba po nekaj letih ponoviti.

http://www.sos-klop.si/

Leave a Reply