Posts | Comments | Email

Klopni meningitis, resna bolezen

Klopni meningitis je resna bolezen.

Resna bolezen je klopni meningitis, ker terja obsežno in zahtevno zdravljenje. Oboleli lahko pričakujejo bolnišnično zdravljenje ter dolgotrajne rehabilitacije. Zaradi tega trpi oseba sama, lahko pa tudi družina. Za klopni meningitis velja vedeti, da ga lahko prenašajo tudi domače živali. To so domače živali, ki dajejo mleko. Torej koze, ovce, krave, katere niso naravni gostitelj virusa. Z uživanjem mleka in mlečnih izdelkov so možni kandidati za klopni meningitis ljudje, ki jih uživajo. Tak primer se je zgodil pred nekaj leti, zato velja biti previden. Bolezen je usodna za približno odstotek oseb, petim odstotkom klopni meningitis povzroča ohromitve, več kot tretjina oseb se počuti slabo, včasih se tresejo, ne morejo se zbrati, čutijo utrujenost, imajo težave s sluhom in podobno. Takšne težave lahko klopni meningitis povzroča nekaj mesecev, lahko pa imajo oboleli težave celo življenje. Več kot dve tretjini oseb pa klopni meningitis ne prizadene oziroma nimajo posledic ter lahko živimo normalno. Število cepljenj oseb v Sloveniji je razmeroma majhno glede na boljše prakse v soseščini, saj se z vsaj enim odmerkom cepiva cepi nekaj več kot desetina oseb. Slaba desetina pa se redno cepi. Kako pomembno je cepljenje kažejo podatki iz Avstriji. V deželi severno od Karavank so teoretično podobne možnosti za klopni meningitis, vendar je pristop zdravstvene stroke čisto drugačen. V nekaj desetletjih so v Avstriji število cepljenih oseb zvišali od šest odstotkov v osemdesetih letih dvajsetega stoletja do več kot osemdeset v zadnjem obdobju. Skladno z večanjem števila cepljenih oseb, se je tudi zmanjšalo število obolelih. Cepljenje je naj bo načrtovano, stroka priporoča prva dva odmerka med februarjem in aprilom, tretjega pa pol leta do leto dni kasneje. Za cepljenje se lahko zainteresirani naročijo pri osebnem zdravniku, ki bo tudi natančneje določil termine za cepljenje.

Klopni meningitis je statistično dokazano možno učinkovito preprečevati z cepljenjem.

Več informacij najdete tukaj.

Leave a Reply