Posts | Comments | Email

Klop je zajedavec z izrednimi preživitvenimi sposobnostmi

Klop ima izredne preživetvene sposobnosti. Na svetu živi okrog osemsto vrst klopa, v Sloveniji je prepoznanih trinajst vrst. Od vseh vrst je človeku nevaren zgolj navaden ali gozdni klop ali Ixodes ricinus. V Sloveniji ga najdemo povsod, kjer ima ugodne življenjske pogoje.

Življenjski prostor klopa : vlažna področja do tisoč metrov nadmorske višine

Veliko vlage v zraku je življenjsko pomembna lastnost življenjskega prostora, sicer se klop posuši in odmre. Nadmorska višina do tisoč metrov je okvirna vrednost, da obstajajo primerki tudi na višini tisoč petsto metrov. Seveda v manjšem številu, vsekakor pa dovolj, da se na nadmorsko višino ne gre zanesti pretirano. Klop je samotar, samci se na gostitelju znajdejo zgolj v primeru iskanja odrasle samice ali parjenja z njo.

Klopji samci po parjenju umrejo, samica napita krvi pa odpade v podrastje, kjer si poišče zavetje ter izleže jajčeca. Ko izleže jajčeca pogine, iz jajčec pa se v naslednjo razvojno fazo razvije klop v dveh tednih. Prepoznamo ga po šestih nogah ter velikosti do milimetra. Za razvoj do naslednje razvojne faze potrebuje kri gostitelja, ob razvoju pridobi dodatne par nog. Tudi na tej razvojni fazi potrebuje kri gostitelja, da se lahko razvije v odraslega klopa. Sledi faza v kateri klop zamenja ščit, dobesedno izstopi iz starega ščita.

Življenjska doba klopa je dve do šest let, v tem času mora najti ustrezno število gostiteljev. Naravni sovražniki klopa so ptice, na splošno pa veljajo za zelo trdožive živali. Zime preživijo na prostem, za preživetje je dovolj podrastje, odpadlo listje in podobna zavetja. V Sloveniji je klop pogosta nevarnost, število okužb niha, številke pa so visoke glede na starejša obdobja. Na to vpliva milejše podnebje, zarašča se vedno več kmetijskih površin, vedno več živali se iz gozda seli na obrobja mest. S tem klop širi svoj življenjski prostor, kar pomeni tudi večje območje nevarnosti za okužbo.

Več info: https://www.sos-klop.si/klop

Leave a Reply