Posts | Comments | Email

Kampiranje s šotorom, želja po pristnosti

Kampiranje s šotorom je želja po pristnosti življenja in življenjskega sloga.

Življenje in življenjski slog je odraz človeka in njegovih lastnosti. Vsak človek si življenje uredi po svojih načelih, izkušnjah, vzgoji. Podobno velja za življenjski slog. Na eni strani ga določajo človekova načela, izkušnje in vzgoja, na drugi strani pa okolica bivanja, družba in vse, kar ima večji ali manjši vpliv na življenje. Bolj ali manj je tudi različno profesionalno življenje in življenje izven profesionalnih obveznosti. Nekateri se trudijo med profesionalnim življenjem in prostim časom potegniti mejo, drugi želijo manj razlikovanja med profesionalnim življenjem in prostim časom. Vedno bolj pa se širi želja po pristnosti življenja in življenjskega sloga. Človek je bitje, ki kot rečemo, ne more iz svoje kože. Kar pomeni, da so vse navade iz zgodnjih let življenja zakoreninjene in se na eni strani ne morejo zlahka odpraviti, na drugi je njihova odprava nesmisel. Navade določenega okolja, so del kulture, ki se je razvijala skozi stoletja bivanja na določnem prostoru. Pri tem so ljudje živeči na tem okolju, skladno z zakoni, oblastjo, možnostmi, danostmi, po svoje odločili, kaj je dobro in kaj je manj dobro. Tisto najboljše so preko naslednikov prenesli v prihodnost. Tisto najboljše hkrati pomeni, s prenašanjem iz roda v rod, tudi pristnost. Kampiranje s šotorom je v veliki meri pristnost življenja, ki pa ga ljudje po svoje oblikujemo, urejamo in živimo. Mnogi kampiranje s šotorom jemljejo kot proti utež izumetničenemu vsakdanjiku. Vedo, da je bivanje v naravi, ki ga kampiranje s šotorom omogoča, dobra popotnica k boljši kakovosti življenja. Kampiranje s šotorom seveda zanje ni samo bivanje, ampak zgolj osnova, ki omogoča mnoge druge aktivnosti v okolici. Takšni ljudje kampiranje s šotorom združujejo z raznimi aktivnostim, kot so šport, kulturne in druge dejavnosti. V prihodnosti bo kampiranje s šotorom, zaradi večje želje po pristnosti, še bolj priljubljena oblika bivanja.

Kampiranje s šotorom je do današnjih dni doživelo velike spremembe, pričakovati jih gre tudi v prihodnosti.

Več si preberite tukaj.

Leave a Reply