Posts | Comments | Email

Kakšen je položaj sodnih tolmačev?

Z globalizacijo izginjajo meje med državami v Evropi. Med narodi je vsakodnevna komunikacija nekaj vsakdanjega, zato je prevajanje nuja na vsakem koraku. Tudi zaradi nastanka Evropske unije se je povečala potreba po sodnih točmačih in po prevajalcih. Vedno bolj se potrebuje konferenčne tolmače. Državljani so vedno bolj mobilni, vedno več je podjetij, ki nastopajo po celem svetu. Evropski trg postaja majhen in podjetniki se selijo v tujino izven Evrope. V našem prostoru se povečuje potreba po sodnih tolmačih. Tuja podjetja potrebujejo prevajanje vsakodnevno in tudi naša podjetja ga potrebujejo, če želijo uspeti na tujih trgih. Če ste v iskanju prevodov vam lahko kvalitetne ponudijo pri agenciji Spletni Slovar.

Položaj sodnih tolmačev.

Zakonodaja o sodiščih v vseh državah in tudi v Sloveniji zelo natančno določa in ureja položaj ter pravice in dolžnosti določenih ljudi, ki niso sodniki in niti sodno osebje. Niso v delovnem razmerju na sodišču, je pa vloga pri izvajanju sodne oblasti zelo pomembna. Zato jim je na podlagi zakona dodeljen poseben in zelo pomemben status. Sem spadajo sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači. Sodni tolmači imajo pravico in dolžnost, da tolmačijo ali pa prevajajo listine na zahtevo sodišča. Z zakonom so opredeljeni kot osebe imenovane za nedoločen čas. Tisti, ki želi opravljati prevajanje na sodiščih in postati sodni tolmač, mora izpolnjevati posebne pogoje, ki so zakonsko določeni. Sodne tolmače vedno imenuje minister za pravosodje. Obvezno mora opraviti zaprisego pred ministrom.

Vloga sodnih tolmačev je v sodnih postopkih podobna vlogi sodnih izvedencev. Ni pa enaka tej vlogi. Vsi, sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači morajo v sodnih postopkih posredovati svoje strokovno znanje. To znanje praviloma sodišče ne razpolaga. Sodni tolmači opravljajo prevajanje in njihovo znanje tujega jezika mora biti brezhibno. Sodni tolmači morajo biti univerzitetno izobraženi ljudje. Lahko so to profesorji tujega jezika ali pa šolani prevajalci.

Comments are closed.