Posts | Comments | Email

Kakovostno lektoriranje raznovrstnih besedil

Najbrž vsi poznamo znani pregovor “Lepa beseda lepo mesto najde”. Iz tega bi lahko izpeljali, da tudi lepa pisana beseda lepo mesto najde, površno napisano besedilo s slovničnimi napakami, pa povzroči neodobravanje bralca. Zato je za vsakega pisca besedila, ki je namenjeno strokovnim bralcem ali za poslovne potrebe, izrednega pomena kakovostno lektoriranje.

kakovostno lektoriranje

Množica besedil, s katerimi se danes vsakodnevno srečujemo, se med seboj razlikuje predvsem po tematiki, stilu pisanja in ciljni publiki, kateri je namenjena. Besedila, ki nas najbolj obkrožajo so oglasna sporočila, revije, knjige in druga leposlovna dela, besedila na spletnih straneh, v času študija diplomske, magisterske in doktorske naloge, ter različna strokovna besedila. Za vsa besedila velja, da lahko dosežejo svoj namen le če so ustrezno lektorirana.

Potrebno se je zavedati, da besedilo z neustreznim izrazoslovjem in pravopisnimi napakami izgubi vso svojo vrednost in ga zato bralci ne bodo radi brali. Najbolj pogoste napake piscev so napačno postavljanje vejic, pik in drugih ločil, stavčno zaporedje, pogoste so tipkarske napake in podobno. Vse to in še mnogo več pa mora odpraviti lektor. Kakovostno lektoriranje pa vključuje tudi natančen pregled besedila, oblikoslovno ureditev besedila in na koncu ponoven pregled besedila.

Comments are closed.