Posts | Comments | Email

Kako pripraviti dober življenjepis

Pri iskanju zaposlitve je dobro pripravljen življenjepis osrednjega pomena. Eden izmed najbolj pomembnih nasvetov, ki jih je smiselno upoštevati, je, da mora biti življenjepis pripravljen za vsakega delodajalca posebej. Veliko ljudi počne to napako, da imajo en sam življenjepis, ki ga pošiljajo na različne naslove, vendar pa se ne zavedajo, da se vsako delovno mesto razlikuje, saj ga ponujajo različni delodajalci. Kvalitetna prošnja za delo je pripravljena za vsakega delodajalca posebej in upošteva vse specifike.

Kadar pripravljate življenjepis, morate biti do sebe kritični. Razmisliti morate, katere informacije morate posredovati delodajalcu, da bo prek njih videl, da ste primeren kandidat ali kandidatka za prosto delovno mesto. Dober življenjepis vsebuje osebne podatke z vsemi kontaktnimi naslovi, s katerimi želite komunicirati z delodajalcem. Pomembno je, da življenjepis vsebuje tudi opis dosežene formalne izobrazbe. Če imate visokošolsko izobrazbo, potem ni potrebno navajati, kje ste obiskovali osnovno šolo, saj to ni relevanten podatek. Raje se osredotočite, kakšna znanje ste pridobili na fakulteti, katere izkušnje ste pridobili v času študija, kako ste sodelovali s profesorji in podobno. Če imate kakšno priporočilo profesorja, pri kateremu ste pripravljali zaključno nalogo, ga priložite.

Tisti, ki imajo delovne izkušnje, imajo zagotovo prednosti pred tistimi, ki so brez njih. Vendar tudi tukaj nima smisla navajati izkušnje, ki niso povezane z delovnim mestom, za katerega pripravljate prošnjo. Življenjepis naj vsebuje opis veščin, znanj in pridobljenih praks, ki bodo pozitivno vplivala na delo, ki ga boste opravljali na novem delovnem mestu. Običajna praksa pri pisanju je tudi ta, da navedete znanja tujih jezikov in računalniška znanja. Imejte v mislih predvsem to, da delodajalec oziroma kadrovska služba, prejme na stotine prošenj. Bolj kot je življenjepis kratek in jedrnat, slovnično brezhiben in posledično lahko berljiv ter informativen, večje možnosti imate, da ga bodo zares v celoti prebrali. Slabo pripravljen življenjepis namreč ne bo vzbudil zanimanja.

http://www.mojazaposlitev.si/

Leave a Reply