Posts | Comments | Email

Kako je urejeno zavarovanje za študente (1/3)

Kako je urejeno zavarovanje za študente, sproža veliko vprašanj. Status študenta je najprej razdeljen glede na to, ali je oseba vpisana redno ali izredno. V primeru, da izredno vpisan študent ni v delovnem razmerju ali pa vpisan na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba, potem ima lahko status študenta. Na podlagi statusa študenta pa lahko koristi različne ugodnosti, ki so s tem povezane. Na tej ravni so pravice rednih in izrednih študentov povsem izenačene. Tudi zavarovanje za študente je v tem oziru enako za redne in izredne študente. Pri tem pa obstaja pomembna starostna meja. Študenti z veljavnim statusom imajo lahko sklenjeno zavarovanje za študente prek enega od staršev, tako da lahko koristijo vse ugodnosti iz obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja, vendar pa zanj ne plačujejo. Pri tem pa je za tako sklenjeno zavarovanje za študente pomembna predvsem starostna omejitev. Biti zdravstveno zavarovan prek enega od staršev pomeni, da je oseba zavarovana kot družinski član. Vendar pa ima to pravico le do dopolnjenega 26. leta.

 

Vsi študenti, redni ali izredni, z veljavnim statusom ali brez njega, ki so starejši od 26 let, morajo pričeti sami poravnavati obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje za študente, ki so starejši od 26 let, se skleni na isti način kot za vse ostale državljane. Tukaj nastopita nato dve možnosti. Študent se lahko zavaruje kot samostojni zavezanec ali pa kot občan. Zavarovanje za študente, ki imajo nižji dohodek od določenega cenzusa, ki ga postavi občina, lahko uveljavi pravico, da mu obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje plačuje občina v kateri ima stalno prebivališče. Tisti, ki cenzus prekoračijo, morajo zavarovanje za študente skleniti samostojno in tudi sami morajo poravnati premije. Na tem mestu velja opozoriti, da po izgubi statusa študenta ali po dopolnjenem 26. letu ima oseba mesec časa, da brez čakalne dobre sklene dodatno zdravstveno zavarovanje.

 

Več o tem si preberite tukaj.

Comments are closed.