Posts | Comments | Email

Izračun zavarovanja vrednost zavarovalne premije

Izračun zavarovanja označuje vrednost zavarovalne premije . Vrednost zavarovalne premije ali izračun zavarovanja je lahko podan na več načinov. Izračun zavarovanja je vrednost zaščite pred nevarnostmi.

Vrednost zaščite pred nevarnostmi je določena premo sorazmerno z obsegom rizika. izračun zavarovanja tako v končni fazi odraža velikost rizika. Večji riziko pomeni, da bo izračun zavarovanja predstavljal večjo investicijo, kot v primeru manjšega rizika. Izračun zavarovanja se izvede z uporabo abstraktne matematike z obdelavo statističnih podatkih o preteklih dogodkih in dejstvih ter verjetnost uresničitve zavarovane nevarnosti. Verjetnost uresničitve zavarovane nevarnosti je ocena. Pridobljena je na podlagi statističnih in drugih podatkov iz preteklih obdobji. Z obdelavo statističnih podatkov iz preteklosti zavarovalnica ugotovi trend dogajanja točno določenih vrednosti. Z gibanjem trenda v minulih statističnih obdobjih je možno oceniti nadaljevanje trenda v prihodnosti.

Izračun zavarovanja je za zavarovalnico težji v primeru, da s statističnimi podatki ne more oceniti dogajanja v prihodnosti. Tipičen primer nezmožnosti ocene dogajanja v prihodnosti s statističnimi podatki so nova zavarovanja, vstopanje na nov trg in uvajanje novih oblik zavarovanj. V nobenem od naštetih primerov statistika iz preteklih obdobji ne koristi, predvsem v primerjav z sorodnimi kategorijami, za katere zavarovalnica ima in vodi statistiko. Nova zavarovanja se razlikujejo od predhodnih zavarovanj v preteklosti, poleg ostalih lastnosti, v dejstvu, da je o njih težko karkoli povedati glede dogajanja v prihodnosti. Zavarovalnica si v takih primerih lahko pomaga s približki, ocenjevanjem konkurence in na druge načine. V primeru, da je konkurenca z podobnimi novimi zavarovanji uspešna, kaže na dejstvo, da obstaja trg za takšne oblike zavarovanja. Zavarovalnica lahko na podlagi tega ugotavlja, da obstaja možnost uspešnosti na trgu z nova zavarovanja. Podobno velja za nove trge. Na njih zavarovalnica nima izkušenj, tudi svoje statistike s tega trga nima, zato si mora za oceno pomagati s tujimi viri informacij. Izračun zavarovanja bo v tem primeru lažji, če se bo zavarovalnica ozrla na konkurenco.

Leave a Reply