Posts | Comments | Email

Izračun zavarovanja, osnova dobrih pogodbenih odnosov

Izračun zavarovanja je osnova za dosego dobrih poslovnih odnosov .

Dober izračun zavarovanja temelji na spoštovanju dobrih poslovnih običajev. V odnosu do strank mora izračun zavarovanja spoštovati dobre poslovne običaje. V poslovnem odnosu do strank mora izračun zavarovanja vsebovati vse bistvene sestavine zavarovalne pogodbe. Med drugim mora izračun zavarovanja zavarovancu nuditi popoln občutek enakopravnosti. Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovanec biti prepričan, da bo na osnovi podatkov, ki jih vsebuje izračun zavarovanja dobil vse iz zavarovalne pogodbe pripadajoče pravice. Izračun zavarovanja mora za zavarovalniškega delavca predstavljati odgovornost, ki jo nosi do zavarovalnice in zavarovanca. Zavarovalnica ne seme biti v nobenem primeru oškodovana, enako velja za zavarovanca. Cena zavarovanja mora temeljiti na dejstvih iz statističnih podatkov, ki se nanašajo tako na zavarovalnico, kot na konkurenco in vse udeležence na trgu. Zavarovanje se prične s sklenitvijo, pomemben delež pri tem pa ima že informiranje in dogovarjanje pred sklenitvijo. Zavarovani delavec pred sklenitvijo zavarovalne premije nudi vse informacije, ki se tičejo zavarovalne pogodbe. Lahko bi rekli, da se zavarovanje začne že pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe. Pri sklepanju pogodbe je zelo pomemben pravilen poslovni pristop zavarovalnega agenta, saj mora potencialnemu zavarovancu dobro razjasniti vse morebitne nejasnosti, ki se tičejo zavarovalne pogodbe. Zelo primerno za zavarovalnega agenta je, da oblikuje lasten pristop pri informiranju, sklepanju zavarovalnih pogodb in vseh aktivnosti ob nastali škodi za katero je sklenjeno zavarovanje. Lasten pristop pri vseh dejavnosti od informiranja prek sklenitve zavarovanja do morebitne obravnave škodnega primera lahko ustvari pomembno konkurenčno prednost. Slednja je osnova za uspešnost zavarovalnega agenta , posledično pa zavarovalnice in zavarovalništva. Zaupanje je v zavarovalništvu pomembna lastnost dobrega zavarovalnega agenta, zavarovalnice in zavarovalništva. Brez zaupanja v dogovorjeno je delovanje zavarovalnega agenta, zavarovalnice in zavarovalništva veliki meri okrnjen ali celo onemogočen.

Izračun zavarovanja mora poleg vidnih vsebovati tudi nevidne lastnosti kot so zaupanje, poštenost, pravičnost, enakopravnost.

Leave a Reply