Posts | Comments | Email

Izračun zavarovanja je pogosta poslovna praksa

Izračun zavarovanja je pogosta poslovna praksa.

Izračun zavarovanja se od primera do primera razlikuje, predvsem so razlike med obveznimi in prostovoljnimi zavarovanji. Obvezno zavarovanje je lahko obvezno zdravstveno zavarovanje ali drugo obvezno zavarovanje. Bistvo obveznega zavarovanja je v z zakonom določeni obveznosti. Vsak prebivalec Slovenije ter v Sloveniji registriran podjetnik mora skleniti obvezno zdravstveno zavarovanje, ker mu to nalaga Zdravstveni zakon. Prostovoljno zavarovanje dopolnilno ali dodatno zdravstveno zavarovanje ter razne druge oblike prostovoljnih zavarovanj. V tem primeru se oseba prostovoljno odloči za sklenitev prostovoljnega zavarovanja, zdravstvene storitve ima sicer v manjšem obsegu oziroma z višjimi stroški doplačil zagotovljene tudi brez sklenitve. Obvezna zavarovanja so zaradi svoje narave za mnoge nujno zlo, zato je zanje najpomembnejše plačati čim manj. V tem primeru sta izračun ter izbira zavarovanja zelo enostavna. Zavarovanca zanima zgolj minimalno zavarovanje, za katerega želi odšteti čim manj. Bolj kot je zavarovanje individualno, manj primeren je takšen način odločanja. Oseba, ki je pogosteje udeležena v prometu, je bolj aktivna v športu ali na splošno bolj aktivna je bolj izpostavljena raznim nevarnostim in tveganjem nastanka poškodb. V teh primerih izračun zavarovanja upošteva večjo nevarnost ter verjetnost nastanka točno določene škode. Zato je v takem primeru pomembno predvsem imeti zagotovljene točno določene pravice po primerni ceni. Točno določene pravice mora izračun zavarovanja vključevati , poleg vseh ostalih postavk. V procesu odločanja so koristne tudi informacije, kako se pravice uveljavljajo, kako jih zavarovalnica izpolnjuje, kako hitra in kakovostna je obravnava in vse podobne informacije v zvezi s ponujenim točno določenim zavarovanem. S tovrstnimi informacijami se izračun zavarovanja tehnično ne spremeni, spremeni pa se način odločanja. Dražje zavarovanje lahko postane bolj sprejemljivo, ker zavarovanec bistveno lažje uveljavlja pravice. Ugodnejša ponudba bo manj sprejemljiva, ker je zavarovanec v zvezi z izpolnjevanem pravic dobil informacijo o različnih težavah.

Izračun zavarovanja je postopek ugotavljanja najbolj primerne ponudbe za zavarovanca. Vabljeni na našo spletno stran www.vzajemna.si/sl/zavarovanja/.

Leave a Reply