Posts | Comments | Email

Intervju, primerna predstavitev

Intervju zahteva, da se primerna predstavitev opravi pred je pridobljena zaposlitev. Delodajalec želi s predstavitvijo izvedeti čim več o novem zaposlenem. Intervju je zanimiva priložnost za iskalca, vendar mora to tudi delodajalcu dokazati. Sposobnosti, mora intervju predstaviti na zanimiv način.

Na eni strani intervju zahteva nekatere splošne zahteve, ki se tičejo področja splošnega področja dela, nadalje zahteve, katere so značilne za stroko in področje dela, ter nenazadnje intervju zahteva tudi večji ali manjši obseg predstavitve specifičnih delovnih sposobnosti. Delo je urejeno na področju države. Kar pomeni, področje dela urejajo točno določeni zakoni. Vse naštete zakone mora oseba, ki išče zaposlitev izpolnjevati, predvsem pa spoštovati v prihodnosti. Delo ima tudi nekatere strokovne zahteve, ki so načeloma enake za vse sorodne poklice oziroma dejavnosti. Specifične zahteve, ki jih delo zahteva, so posebnost. Največkrat gre za seznam zahtev , ki jih predpiše in zahteva delodajalec. Gre za razne sposobnosti, katre bodo potrebne, če hoče oseba zaposlitev obdržati in uspešno opravljati svoje delo. Vse te zahteve, torej s področja državne ureditve področja dela, strokovnega področja dela, ter specifične, katre predpiše in zahteva delodajalec, mora kandidat poznati in v bodoče tudi spoštovati. Predvsem pa mora nekaterim splošnih zahtevam z raznih področji ustrezati. To ustreznost mora najprej predstaviti v prošnji, kasneje pa tudi na predstavitvi. Veliko kandidatov zavrnejo prav zaradi neustreznosti oz. napačne predstavitve.

Zelo pomembno za predstavitev je, da jo pripravimo sami. Na ta način bomo znali o vsakem dejstvu posebej povedati vse. V primeru, da nam prošnjo oblikuje druga oseba, se lahko zgodijo težave. Zapisano vsebino sicer lahko preberemo in se jo celo naučimo, vendar je ne moremo tako doživeto zagovarjati ko iščemo zaposlitev, kot to velja v primeru lastnega zapisa. Takrat lahko o vsebini povemo največ. Intervju mora sporočati sposobnosti sam iskalec zaposlitve, zato je primerna iskrenost. Intervju daje priložnost za zaposlitev vsem ustreznim kandidatom.

Leave a Reply