Posts | Comments | Email

Internet je v računalniško omrežje povezanih več omrežji

Internet je računalniško omrežje, v katerega je povezanih več omrežji. Dostop do interneta ima danes velika večina gospodinjstev, veliko ljudi tudi redno uporablja internet. Največjo skupino uporabnikov interneta predstavljata skupini uporabnikov starih od šestnajst do štiriindvajset ter petindvajset do štiriintrideset let. Z višanjem starosti se število uporabnikov manjša, tako je med starimi od petinšestdeset do štiriinsedemdeset zgolj slaba tretjina uporabnikov, med osebami starimi od petinpetdeset do štiriinšestdeset pa slaba polovica uporabnikov.

Dostop do interneta uredite: https://www.t-2.net/internet

Število uporabnikov spleta bo v prihodnosti naraščalo

Število uporabnikov se bo brez dvoma večalo tudi v skupinah z danes najmanjšim odstotkom uporabnikov. Internet je vedno bolj osnovna dobrina, zato se vedno več ljudi zaveda pomena sposobnosti njegove uporabe. Danes imajo najboljše veščine uporabe interneta zaposleni in samozaposleni ter osebe stare od šestnajst do štiriinsedemdeset let. Pri zaposlenih in samozaposlenih ima približno tretjina uporabnikov zelo dobro razvite veščine uporabe interneta, enak odstotek pa osnovne veščine.

najhitrejši internet pri T2

T-2 je slovenski ponudnik interneta

Med upokojenci in drugimi neaktivnimi osebami ima zgolj štiri odstotke oseb zelo dobro razvite veščine, dve tretjini pa nima nikakršnih veščin uporabe interneta. Osnovne veščine uporabe interneta so praktično za enako pomembne, kot je pred stoletji veljalo za sposobnost pisanja in branja. Internet se bo hkrati razvijal, trend razvoja lahko prepoznamo po značilnostih sprememb iz bližnje preteklosti.

Verjetno največ koristi bodo imeli posamezniki z širokim naborom znanja in izkušenj, ki se bodo dodatno naučili koristno uporabljati internet. Ker ima internet zelo različne vsebine, bodo takšne osebe najlažje znale ločiti uporabne od neuporabnih vsebin. Med napravami danes prihajajo v ospredje pametni telefoni in druge prenosne naprave, nekoč najpogostejši stacionarni računalniki so že izgubili primat najpogosteje uporabljene naprave za dostop na splet. Hkrati je moč opaziti, da se čisto vse novosti ne primejo med uporabniki. Zato bo tudi v prihodnosti prihajalo do različnih sprememb, ki pa bodo po pričakovanju usmerjene v iskanje najboljših načinov za najboljše izkoriščen internet.

Leave a Reply