Posts | Comments | Email

Inštrukcije nemščine v učnem centru Horizont

Inštrukcije nemščine v učnem centru HorizontNemščina spada v zahodno vejo germanskih jezikov, kar pa zagotovo že prav vsi veste. Nahaja se visoko na lestvici največjih svetovnih jezikov, saj ima več kot 140 milijonov govorcev. Nemščino govorijo predvsem v Nemčiji, Avstriji, Lihtenštajnu, tudi v Švici, Luksemburgu, na Pojskem in v Belgiji, Romuniji in podobno. V Evropski uniji je nemščina kot materni jezik kar četrtini prebivalcev. Nič čudnega, da je nemščina v Evropi na drugem mestu kot tuji jezik, takoj za angleščino. Z nemščino kot tujim jezikom se srečujejo že učenci v osnovni šoli, predvsem pa dijaki in študentje ter zaposleni. Poleg tega pa nas nemščina obdaja tudi v prostem času, prek različnih medijev ali pa ko se odpravimo na potovanje.

Vsekakor pa ima veliko ljudi probleme z učenjem in razumevanje snovi nemškega jezika. V šolah je nemščina tudi kot obvezni predmet, ne le izbirni. Inštrukcije so prava rešitev za vse, ki se srečujejo s takšnimi in drugačnimi problemi v šoli. Center za inštrukcije Horizont ponuja inštrukcije nemščine vsem, ki imajo učne težave in morajo dosegati minimalni oziroma temeljni standard znanje nemščine, kot tudi tistim, ki si želijo višje ocene in tako doseči zahtevnejši standard znanja. Učni center Horizont izvaja inštrukcije nemščine po vsebinah iz učnega načrta, katere pa si lahko ogledate tudi na spletni strani učnega centra. Na inštrukcije nemščine se lahko naročite kar prek spletnega obrazca na strani učnega centra Horizont, kjer boste našli tudi cene inštrukcij nemščine in podatke o ostalih inštrukcijah, ki jih Horizont nudi. Naj vam učni center Horizont pomaga do razumevanja snovi in samozavesti.

Comments are closed.