Posts | Comments | Email

Honorarno delo, manj obremenitev

Honorarno delo je primerno za vse, ki žejo manj obremenitve .

Od redne zaposlitve se honorarno delo razlikuje v manjšem obsegu, ugodnostih, sodelovanje poteka po dogovoru. Možnosti za takšno delo so v določenih obdobjih leta večje, v drugih manjše. Kar velja upoštevati pri iskanju. Razlogov za honorarno delo je več. Nekaterim je to dodaten vir zaslužka , drugi hobi pretvorijo v donosno aktivnost, tretji želijo ostati aktivni in na tekočem z določeno aktivnostjo in podobno. Osebe, ki opravljajo honorarno delo so med seboj različne, najdemo jih v praktično vseh starostnih skupinah, imajo različno izobrazbo, delovne izkušnje in sposobnosti. Večina ga povezuje predvsem z mlajšimi generacijami, za honorarno delo se v tem primeru velikokrat pogovorno uporablja izraz študentsko delo. Za mlajše generacije ni le vir zaslužka, pomeni lahko tudi korak bliže redni zaposlitvi ali seznanjanje z področjem dela. Ko dokončajo študij honorarno delo predstavlja delovne izkušnje. Mlajše generacije niso edine, ki opravljajo tovrstno delo. Starejše generacije so danes vedno bolj aktivne, kar je mogoče opaziti na praktično vsakem koraku. V tem primeru ne gre zgolj za dodaten vir zaslužka, ampak so pridobitve širše. Takšna oseba je del določenega okolja, ni osamljena, je dinamična, kar v jeseni življenja zelo koristi. Mnogi pravijo, da so živi dokler gibajo. Znanstveniki tudi v mnogih raziskavah potrjujejo pravilnost starosti in zmožnostmi primerne obremenitve. Osebe morajo seveda pri tem biti previdne, ter si ne nalagati pretirane obremenitve. Ker ima to lahko negativne posledice za zdravje. Pravilna obremenitev pa na drugi strani motivira celoten organizem, da ostaja še naprej v formi. Najpogosteje se starejše generacije odločajo za enake aktivnosti, kot so jih počeli v preteklost, niso pa redkost spremembe. Te so prav tako koristne, saj se organizem ne obremenjuje z rutino, ampak ga poživimo z novim in novostmi.

Honorarno delo je priložnost za vse, ki želijo imeti več od svojih sposobnosti.

Leave a Reply