Posts | Comments | Email

Google Analytics, statistika spleta

Google Analytics je statistika spleta .

Google Analytics je storitev podjetja Google, ki je usmerjena na analizo obiskanosti spletne strani. Analiza obiskanosti , ki jo
Google Analytics omogoča, je pomembna za razvijalce in ustvarjalce spletnih strani. Razvijalcem in ustvarjalcem Google Analytics sporoča mnoge koristne informacije. V enaki meri je Google Analytics pomemben za vse, ki sodelujejo pri trženju spletnih strani ter lastnike spletnih strani. Google Analytics jim sporoča kako je z obiskanostjo njihove spletne strani, s tem pa je povezanih mnogo ključnih dejavnikov za uspeh. S pomočjo Google Analytics se lahko dosegajo vidni napredki pri pomenu vsebine spletne strani. Vsaka spletna stran ima svoj namen in svoje cilje. Te cilje postavi lastnik spletne strani, na njej javnosti sporoča vse, kar lahko prispeva k zastavljenim ciljem, posledično pa učinkom aktivnosti. Izdelki ali storitve se do kupcev prebijajo po raznih poteh in medijih. Splet je sodobna oblika trženja, zato je zanimanje za takšno obliko trženja vedno večje. Pred več kot desetletjem takšna oblika pri nas praktično ni bila znana. Razvoj, ki ga je spletno trženje doseglo v tem obdobju do danes je velika. Slovenja, kljub majhnosti, dosega dobro razvitost. Ta dobra razvitost se kaže v dejstvu, da nekatere večje in v drugih področjih bolj razvite države splet in spletno trženje bistveno manj uporabljajo, posledično je tako splet kot spletno trženje manj razvito. Tržniki spletnih strani takšne razlike poznajo, poleg vseh drugih značilnosti. Trg, ki je velik po številu potencialnih kupcev, ni pa razvit na področju spleta obravnavajo še posebej previdno in zavzeto. Potencialni kupci so vsekakor zanimiv zaradi števila, vendar je njihovo manjše zanimanje za splet in spletno oglaševanje dobro opozorilo tržnikom za previdno ravnanje. Zagotovo je zadnje kar si želijo s spletnim oglaševanjem doseči majhna odzivnost, ter posledično manjše zanimanje za njihove izdelke in storitve.

Google Analytics tržniki in razvijalci spletnih strani s pridom uporabljajo.

Leave a Reply