Posts | Comments | Email

Google AdWords, globalna storitev

Google AdWords je globalna storitev .

Globalna storitev je Google AdWords, ker lahko doseže praktično vse konce sveta. S tem Google AdWords premika dosedanje lastnosti primerljivih storitev. Za Google AdWords se globalno odjemalci različno odločajo. V razvitih delih sveta je Google AdWords priljubljen, v nekaterih primerih praktično standard. Drugi deli sveta Google AdWords ne uporabljajo tako množično. Kar pomni, da je možnosti za napredek še veliko. V delih sveta, kjer je odlično oglaševanje pomembno prinaša tudi nov pristop. Ta nov pristop temelji na spremenjeni realnosti načina dostopanja povpraševanja do ponudbe na trgu. V preteklosti so bili pristopi klasičnega značaja. Kar pomeni, da so se uporabljali vsi načini, razen sodobnega. Sodoben pristop zaznamuje spletna in digitalna tehnologija. Kar sam po sebi prinaša številne spremembe. V večini gre za pozitivne spremne, obstajajo pa tudi nekatere manj dobre lastnosti. Pozitivne spremembe so v lažjem in enostavnejšem dostopu, posledično je manj izgub povezanih z dostopom. Današnja tehnologija omogoča, da je povpraševanju ponudba dostopna že s tehnologijo, ki jo imamo vedno s seboj v žepu. To pomeni, da lahko trženje deluje vedno in povsod. Dejansko pa deluje skladno z učinkovitostjo podpornih služb in aktivnosti. Kar izbere povpraševanje izmed ponudbe je zgolj virtualni izbor. Do dejanskega je potrebno izbrano fizičen izdelek dostaviti povpraševanju. Ponudba pri tem ubira različne načine. v primeru storitve, je možno tudi drugačno, sodobnejše posredovanje oziroma prejetje zaželenega na praktično enak način, kot je bilo naročeno. V primeru izdelkov gre velikokrat za mešanico klasičnega in sodobnega pristopa. Sodoben pristop je ob izboru in naročanju, klasičen pa ob vseh aktivnostih, ki sledijo od nakupa do dejanskega imetja izbranega. Oglaševanje je pri teh aktivnostih pomembno. Predvsem pa na področjih, ki še niso znana, kot aktivni odjemalci. V nekaterih primerih za sodobne načine osebe ne vedo praktično nič.

Google AdWords je sodben trženjski pristop, ki bo v prihodnosti pridobival na pomenu in veljavi.

Leave a Reply