Posts | Comments | Email

Go pro, zaželeno početje

Go pro omogoča, da je atraktivna dejavnost izkušnja .

Dobra izkušnja je lahko go pro, če je naš pristop pravilen. V sodobnem svetu se za go pro odločamo na podlagi raznih vzgibov in motivacij. Vzgibi za go pro so lahko iz okolice. V primeru, da imamo primere dobre prakse zagotovljene in predočene, bomo go pro sprejeli. Drugače je, ko go pro ne moremo prepoznati kot dobro izkušnjo. Seveda je potrebno prepoznavanje vršiti na primerih dobre prakse. Primeri dobre prakse so pravi vir informacij. Kaj to je dobra praksa je nemogoče določiti na enem samem primeru. Zavedati se je potrebno, da je vsak človek zgodba zase. Kar pomeni, da so pri njemu zaznane dobre lastnosti, pri drugem človeku manj dobre. Zato lahko računamo na razne odklone, ko se bom začeli ukvarjati s klasičnimi go pro aktivnostmi. Dobrodošlo je, če se pri tem ne ustrašimo odklonov, ampak jih začnemo zaznavati, ocenjevati in ne nazadnje sprejemati. Zaznavanje odklonov, njihovo ocenjevanje in ne nazadnje sprejemanje je zelo pomembno. S tem lahko spoznamo svoje osebne značilnosti in posebnosti. Zaznavanje odklonov lahko vršimo tako, da za osnovo vzamemo večje število vzorcev s podobnimi karakteristikami ali značilnostmi. Hkrati imamo lahko več vzorcev, ki nas lahko spremljajo ves čas doseganja želenih sprememb. Na podlagi teh vzorcev lahko z razliko ugotovimo naše značilnosti. To storimo preko ocene. V veliki meri se ocena lahko opravi tako, da ugotavljamo te razlike. Pomembna je kakovost in količina razlik. Uvajanje in sprejemanje odklonov je zadnja, najbolj pomembna točka. z njimi dosežemo cilj oziroma nam je cilj na dosegu rok, lahko pa z drugo odločitvijo to ni mogoče. Odločitev vsekakor ni enostavna, saj velikokrat pomeni odrekanju že ustaljenega in navajenega. Bolj kot je človek star, težje se odreka ustaljenemu in navajenemu. Spletne vsebine so danes iskane.

Go pro omogoča spletne vsebine na preprost in dostopen način.

Leave a Reply