Posts | Comments | Email

Geodetske storitve

Vsaka družina, ki ima lasten dom oziroma parcelo, bo slej ko prej potrebovala geodetske storitve. Kaj geodetske storitve sploh so in kako najti primernega izvajalca?

Geodetske storitve so vse storitve povezane s parcelami, njihovimi razmejitvami in njihovim lastništvom. Najpogostejše storitve, ki jih geodetska podjetja opravljajo so: ureditev meje, parcelacija, geodetski načrt, izravnava in označitev meje, zakoličba objekta in druge. Cenik geodetskih storitev najdete tu: http://www.geodela.si/cenik/

Ureditev meje pomeni, da se lastnika sosednjih parcel skušata dogovoriti o meji, ki poteka med njima. Zahtevo lahko vloži eden izmed lastnikov parcel. Geodetsko podjetje v takem primeru pridobi vse potrebne podatke o zemljišču, izvede ogled na terenu in potrebne meritve ter izmere. Mejo pa se določi na mejni obravnavi, kjer so lahko prisotni lastniki parcele in sosedje mejaši.

Vrhunske geodetske storitve

Parcelacija je po drugi strani postopek, v katerem lahko lastnik parcelo razdeli na več manjših delov ali pa dve sosednji parceli združi v eno večjo.

Izravnava meje je podoben proces, kot predhodnja dva, le da gre v tem primeru za dogovor med sosedoma mejašema, da bosta vzajemno uporabila zemljišče drug drugega, pri tem da se površina parcele, ki se izravna , ne spremeni za več kot 5 % oziroma 500 m2. Če je bila meja tako urejena, lahko postopoma postane nerazpoznavna, zato jo podjetje lahko na novo označi.

Ena izmed pomembnih geodetskih storitev, ki jo taka podjetja nudijo pa je tudi geodetski načrt. Ta je potreben za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta, ki je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za geodetske storitve družine običajno najamejo tista podjetja, ki so jim v bližini. Potencialni kupci iz Nove Gorice lahko na primer v internetni iskalnik vpišejo geodetske storitve Nova Gorica in na podlagi rezultatov, ki jih bo dala besedna zveza geodetske storitve Nova Gorica izberejo najprimernejše podjetje. Kupci pa si lahko pogledajo tudi lokalne časopise in ugotovijo ali se kje nahaja razdelek geodetske storitve Nova Gorica ali ne. Najdete jih lahko tudi tu: http://www.geodela.si/

Comments are closed.