Posts | Comments | Email

Funkcija, ki jo opravlja zdravstvena zavarovalnica

Zdravstvena zavarovalnica se v Sloveniji vključuje v zelo širok sistem zdravstvenega varstva. V Sloveniji se zdravstveni sistem financira iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje RS (ZZZS) je institucija, ki je zadolžena za urejanje vseh zadev, ki so povezane z obveznim zavarovanjem. Zdravstvena zavarovalnica pa ureja sistem zbiranja premij za dodatno zdravstveno zavarovanje.

Kot vsaka zavarovalnica tudi zdravstvena zavarovalnica deluje na principu, ki ga določa zakon velikih števil. Čisto matematično to pomeni, da s škodni dogodki porazdeljujejo normalno. Za tiste, ki se na matematiko oziroma statistiko ne spoznajo, to pomeni, da je verjetnost, da bo v istem trenutku nastalo veliko škodnih primerov izjemno majhno. In res praksa potrjuje, da se zdravstvena zavarovalnica nikoli ne ukvarja s problemom, da bi vsi njeni zavarovanci zboleli ali pa imeli kakšno nesrečo na isti dan. Ta zavarovalniški princip dopušča, da lahko zavarovanci sproti vplačujejo relativno nizke zneske, vendar pa, ko potrebujejo storitve dodatnega zavarovanja, ki jih ponuja zdravstvena zavarovalnica, nimajo nobenih omejitev stroškov. Kar pomeni, da mora zdravstvena zavarovalnica zavarovancu, ki redno plačuje premije, kriti vsa doplačila, ki nastanejo med zdravljenjem in so del tega procesa. Nobena denarna vsota ne sme biti previsoka, tukaj je zakon popolnoma jasen in v celoti ščiti interes zavarovanca. Tako lahko sklenemo, da je zdravstveno zavarovanje v Sloveniji za tiste, ki imajo sklenjena oba zavarovanja, tako obvezno kot dodatno, relativno kakovostno, sploh če ga primerjamo z anglosaksonskimi državami. Zdravstvena zavarovalnica je sicer interesna institucija, ki želi zase ustvariti dobiček, vendar pa njena vpetost v javno shemo zdravstva zagotavlja, da deluje tudi in predvsem v interesu zavarovancev.

Comments are closed.