Posts | Comments | Email

Finančni trgi, nakup delnic

Finančni trgi omogočajo prodati ali kupiti delnice

Med mnogimi naložbenimi možnostmi, ki jih ponujajo finančni trgi imajo delnice številne prednosti. S pomočjo teh so med vlagatelji prepoznane kot dobra naložba že zelo dolgo časa. Globalno so delnice zelo različno priljubljene med vlagatelji, obstajajo tako finančni trgi z več kot manj priljubljenosti. Med drugim kaže priljubljenost borza in tečajnica. Če želimo dobiti dobro informacijo o priljubljenosti v primerjavi z drugimi jih je potrebno zgolj primerjati. S primerjavo bomo dobili razlike, ki govorijo o tako splošnih kot specifičnih lastnostih. Pri splošnih lastnostih je lahko borza večja ali manjša od drugih, pri specifični pa razlike predstavljajo predvsem delnice, ki kotirajo, označuje jih tečajnica. Borza je tako zelo pomembna, domači ali tuji finančni trgi so od nje odvisni. V dnevnih informacijah preko raznih medijev lahko spoznamo kako pomembna je borza, ter kako vpliva na dogajanje v gospodarstvu oziroma na področjih, katere dosega, kot tudi v vsakdanjiku navadnega človeka. Tečajnica ni le zbirka podatkov, ki prikazuje kako so se finančni trgi odzvali. Prikazuje tudi razpoloženje vlagateljev oziroma vseh, ki jih borza in vse, kar je moč na njej kupiti ali prodati zanima. Med osebami, ki jih tečajnica zanima so tudi finančni trgi manjših vlagateljev, posamezniki, ki bi z nakupom delnice ali drugega vrednostnega papirja radi dosegli svoj cilj. Takšne cilje imenujemo z drugo besedo naložbeni cilj, pomeni pa lahko zelo različno. Nekateri si preprosto zadajo cilj v obliki vsote, katero nameravajo doseči z nakupom delnice ali drugega vrednostnega papirja. Zato jih tečajnica zanima, spremljajo jo ter ustrezno reagirajo. Obstajajo seveda tudi drugačni cilji, kot je recimo prihraniti čim več. To ustvarjeno vsoto nameravajo največkrat v dolgoročni prihodnosti črpati z različnimi nameni. To je lahko pokojnina, šolanje ali podobni nameni.

Glede prihodnosti nismo nikoli prepričan, vemo pa, da prihranjena sredstva, ki jih omogočajo finančni trgi še nikomur niso škodila.

http://www.alta.si/Izobrazevalne_vsebine/financni_trgi

Leave a Reply