Posts | Comments | Email

Facebook marketing, trženje, ki obeta

Facebook marketing je trženje, katero za osnovo uporablja spletno socialno omrežje .

Spletni mediji imajo danes različne cilje in namene. Socialna omrežja kot je Facebook večina uporabnikov uporablja kot način komuniciranja z obstoječimi prijatelji in znanci. Bistveno manj si želi na omenjenem socialnem omrežju navezati stike z novimi prijatelji in znanci.

Facebook marketing ima večino lastnosti spletnega trženja. Poteka z uporabo spleta. Spletna socialna omrežja predstavljajo osnovo, na kateri spletno trženje izvaja svoje aktivnosti. Uporabnost spletnega trženja prek socialnih omrežji se kaže predvsem v direktnem trženju. Facebook marketing je pri trženju uporaben tudi pri drugih oblikah kot je naprimer direktno trženje.

Razlike, ki jih spletno trženje prek osnove kot je facebook marketing, pozna so predvsem po namenu in ciljni populaciji. Na drugi strani se facebook marketing razlikuje po uporabnikih ozirom osebah, ki Facebook marketing uporabljajo za dosego svojih ciljev. Tako imamo med koristniki, ki uporabljajo facebook marketing poleg podjetji tudi razne nepridobitne organizacije, pa tudi politika, društva in podobne skupine ljudi. Namen, ki ga ima takšna oblika trženja je lahko pridobitnega ali nepridobitnega značaja. Med pridobitnimi so izdelki in storitve. Preden se podjetje odloči za takšno strategijo trženja mora dobro razmisliti o učinkih in posledicah ter seveda potencialu in možnostih. Trženje prek socialnih omrežji ima potencial in možnostih pri obiskovalcih, ki so za izdelek ali storitev zainteresirani. Za izdelek ali storitev so zainteresirani, ko jim je določen izdelek ali storitev všeč. Podjetje, ki se odloči za trženje prek socialnih omrežji se mora ob tem zavedati določenih omejitev. Obiskovalci socialnih omrežji spadajo v določeno starostno skupino. Podjetje se mora zavedati načrtovane ciljne publike ter potenciala, katerega socialno omrežje ima v tem pogledu. V primeru, da je med skupinama prevelika razlika se lahko facebook marketing izkaže kot neuspešen , v najslabšem primeru ima negativne posledice pri sorodnih izdelkih ali celo ugledu podjetja.

Zelo zanimiv kreativne Facebook kampanje najdete tukaj

Leave a Reply