Posts | Comments | Email

Dezinfekcijska sredstva imejmo vedno pri roku in na pravem mestu

Bolje preventiva kot kurativa. Ta rek pogosto slišimo, predvsem v povezavi z zdravjem, kajneda? Veliko okužb in bolezni lahko preprečimo že s tem, da uporabljamo za to določena sredstva. Med njimi so tudi t. i. dezinfekcijska sredstva, ki jih je dobro imeti ves čas pri roki in to doma na pravem mestu.

Sredstva za razkuževanje so lahko sodobna ali pa tradicionalna. Namenjena so za higieno, razkuževanje in tudi za nego na celotnem področju medicine. Uporabljajo jih v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih za ostarele, laboratorijih, v nadaljevanju tudi v prehrambeni industriji, torej v hotelih, kuhinjah, menzah, pa še v veterini ter še marsikje drugje. S tem mislimo tudi na naše lastne domove.

Sredstva, ki jih imenujemo dezinfekcijska, zagotavljajo predvsem zaščito osebja, bolnikov ter uporabnikov proti okužbam in t. i. kontaminacijam.

V ospredju nam tako razkužilna sredstva nudijo higieno ter nego rok in kože, dezinfekcijo sluznic, dezinfekcijo in čiščenje različnih pripomočkov ter inštrumentov in še bi lahko naštevali. Predvsem pa je v nadaljevanju, ko imamo dezinfekcijska sredstva že pri roki, pomembno, da jih seveda pravilno uporabljamo. Vprašati in vedeti moramo, kako lahko razkužujemo, kaj uporabiti pri tem, kako pogosto naj to naredimo. Vse to je zelo pomembno, da bo učinek tak, kot se ga seveda tudi pričakuje.

Vse premalo se torej zavedamo, kako so taka sredstva pomembna tudi pri nas doma. Pričakujemo, da bodo dezinfekcijska sredstva prisotna povsod na javnih mestih, sami pa ne poskrbimo za to. Po drugi strani pa se zdi, da je večina ljudi, predvsem v razvitem svetu, že dovolj osveščena in točno vedo, kaj je imeti pametno tudi doma. Kaj več o tem pa tukaj.

Leave a Reply