Posts | Comments | Email

Delo v Italiji, pravica in dolžnost

Delo v Italiji je človeška pravica in dolžnost. Vsako delo je pravica in dolžnost. Z delom se ljudje bogatimo na razne načine. Na eni strani pridobivamo možnosti za svoj obstoj, hkrati pa iz dneva v dan pridobivamo nove izkušnje. Delo v Italiji je na tem področju posebno dobro, saj ima veliko možnosti za uveljavljanje osebnih zmožnosti in sposobnosti. Brezposelna oseba, ki išče delo v Italiji se mora predvsem zavedati svoji sposobnosti. Osebne sposobnosti, ki jih delo v Italiji zahteva so odvisne predvsem od delodajalca ter samega delovnega mesta. Delo v Italiji ima poleg tega nekatere širše značilnosti in zahteve.

Lahko bi rekli, da ima delo v Italiji regionalne zahteve. Delo v Italiji se temu primerno razlikuje od del na drugih področjih. V osnovah pa posebnih razlik ni. Brezposelna oseba se mora zavedati, da je za delodajalca zanimiva takrat, ko mu lahko prinese pričakovano dodano vrednost. To pomeni, da lahko ustvari tisto, kar delodajalec pričakuje. Pričakovanja so od delodajalca do delodajalca načeloma različna. Razlikujejo se po osebnostnih značilnostih delodajalca, njegovih poslovnih značilnostih, značilnostih okolja v katerem se nahaja, konkurenčnega okolja ter mnogih drugih značilnostih. V osnovi pa vsak delodajalec želi, da se glede na vloženo povrne več. Na osnovi tega rezultata lahko gradi prihodnost, hkrati pa lahko ponudi delovno mesto oziroma upravičuje njegov obstanek. V primeru, da pozitivnega rezultata med vloženim in prejetim ni, delovno mesto ne more obstajati ali pa obstaja dober razlog da se ga ukine.

Brezposelna oseba se mora tudi zavedati, da je zgolj ena od mnogih. Zato ga lahko v primeru neuspešnosti zamenja druga brezposelna oseba. Temu primerno mora izpolnjevati zahteve delodajalca. Dobrodošlo je tudi razmišljanje o svojih posebnih sposobnostih. Posebne sposobnosti so tiste sposobnosti, ki se v pozitivnem smislu razlikujejo od drugih zaposlenih ali brezposelnih. Delo v Italiji nudi brezposelnim osebam možnost za uveljavitev in izkoristek njihovih splošnih in posebnih delovnih sposobnosti na delovnem mestu.

 

Leave a Reply