Posts | Comments | Email

Delo v gostinstvu, strežba okusom

Delo v gostinstvu je povezano z aktivnostjo mnogih poklicev, v osrednji vlogi pa se pojavljata poklic natakarja in kuharja.

Natakar delo v gostinstvu opravlja s tem, da jedi, ki jih gost naroči ter kasneje kuhar pripravi, na primeren, strokoven in prijazen način postreže gostu. V osnovi so dela natakarja razdeljena na več faz. V prvo fazo sodijo pripravljalna dela, kjer poteka priprava perila, namiznega inventarja in ureditev vsega, kar je potrebno, da se strežba lahko začne. Druga faza je priprava vsega potrebnega v prostorih, kjer poteka strežba gostov. Sem spadajo urejanje miz in stolov, pogrinjanje, urejanje namizne dekoracije, jedilnih listov in podobno. Delo v gostinstvu v tretji fazi natakarjevih opravil je sprejemanje gostov, ponujanje jedilnih listov, vinske karte,seznanjanje z ponudbo, postrežba hrane in pijače, pospravljanje mize, priprava računa in zahvala za obisk.

Za delo v gostinstvu se od natakarja zahteva srednja poklicna izobrazba , komuniciranje v več jezikih, poznavanje predpisov s področja materialnega in finančnega poslovanja ter higienske in tehnične predpise. Od natakarja, ki ga zanima delo v gostinstvu se zahteva telesna spretnost, hitro in natančno prepoznavanje okolice in podobno.

Drugi pomemben poklic za delo v gostinstvu je kuhar. Za delo v gostinstvu kuhar potrebuje vrsto spretnosti in znanj, ki obsegajo naročilo in prevzem živil iz katerih kasneje pripravi naročeno hrano. Pripravlja razne hladne in tople jedi, sladice in podobne prehranske artikle.
Kdor delo v gostinstvu hoče opravljati kot kuhar mora imeti strokovno kvalifikacijo kuharja. Znati mora ravnati z živili in kuhano hrano. Kuhar, ki hoče delati v gostinstvu mora biti odgovoren, ustvarjalen, mora imet smisel za delo z ljudmi. Od kuharja, ki bo prevzel delo v gostinstvu se zahteva sposobnosti kot so : razlikovanje barv, vonjev in okusov, spretnost priprave hrane, čistočo, redoljubnost, osebno urejenost.

Delo v gostinstvu , v poklicih kuharja in natakarja, zahteva osebe, ki so sposobni ustreči najrazličnejšim prehranskim navadam in okusom.

Vašo novo zaposlitev v gostinstvu najdite tukaj

Leave a Reply