Posts | Comments | Email

Delo Maribor zahteva samoiniciativo iskanja

Delo Maribor zahteva aktivno iskanje zaposlitveOsebna samoiniciativnost je potrebna za tako delo Maribor, kot mnoge druge aktivnosti. Velika samoiniciativnost je zelo zaželena, ko se išče delo Maribor. Oseba, ki išče delo Maribor se mora zavedati, da je iskalcev zaposlitve več, kot prostih delovnih mest. Delo Maribor dobijo predvsem osebe, ki lahko delodajalcu nudijo več kot ostale osebe, ki jih zanima delo Maribor. Oseba, ki išče delo Maribor mora zato iskati delo, kjer lahko ponudi svoje znanje in veščino, z drugo besedo, delodajalcu lahko prinese dodano vrednosti.

Osebe, ki lahko prinesejo večjo dodano vrednost so bolj zanimive iz več razlogov. Med ponujenimi delovnim mesti so zelo različne zahteve. Za delovno mesto, ki ima nižje zahteve, je največkrat več zanimanja oziroma je konkurenca večja. Več možnosti v takšni konkurenci ima oseba, ki ima večje sposobnosti oziroma nudi poleg zahtevanih aktivnosti in znanj, tudi dodatna znanja. Z drugo besedo, na tem delovnem mestu lahko ustvari večjo dodano vrednost. Večja dodana vrednost lahko pomeni znanje tujih jezikov, izkušenost dela z računalnikom oziroma računalniško tehnologijo, sposobnost organiziranja in vodenja delovnega procesa, predvidevanja delovnih aktivnosti in podobno. Na tak način oseba nima zgolj večjo možnost za pridobivanje delovnega mesta, ampak lahko tudi hitreje napreduje.

Hitrejše napredovanje ima velikokrat za posledico večje nagrade in druge ugodnosti. Večje nagrade so lahko izražene v denarju, lahko pa pomenijo tudi ugodnosti drugih oblik. Veliko mero dodane vrednosti lahko potencialnemu delodajalcu predstavi že sam nastop v času iskanja. Danes delodajalci iščejo dodano vrednost na vsakem koraku svojih poklicnih aktivnosti. Z dodano vrednostjo se lahko bolje izkažejo na zaostrenem trgu, lahko so bolj uspešni in imajo mnoge druge koristi. Dodano vrednost ustvarjajo predvsem kakovostni zaposleni, kakovostno delovno okolje ter kakovostni odnosi med vsemi udeleženci v procesu dela. Delo Maribor je bolj dosegljivo samoiniciativnim osebam, ki lahko potencialnemu delodajalcu predstavijo vse svoje vrline in sposobnosti.

Leave a Reply