Posts | Comments | Email

Archive for the Prevajanje Category

Prevajanje sodnih listin mora biti identično izvirniku

Prevajanje sodnih listin zahteva posebno vrsto prevodov, ki jim pravimo sodni prevodi ali tudi uradni prevodi. Sodni prevodi so vsi uradni dokumenti, ki se lahko uporabljajo doma in po svetu. Najpogosteje gre za prevajanje raznih spričeval, rojstnih listin, potrdil o nekaznovanosti, zdravniških iz

08.11.2019| Prevajanje |

No Comments

Lektoriranje angleščine za nas opravijo izkušeni mojstri jezika

Lektoriranje je storitev, ki zahteva kar veliko znanja na področju jezika ali pa več jezikov hkrati. Lektor mora biti pozoren na številne zadeve, ko dobi določeno besedilo, ki ga mora lektorirati, v svoje roke. Paziti mora na slovnico, pravopis in nenazadnje tudi slog. Na naših tleh je še vedn

05.3.2018| Prevajanje |

No Comments

Dobro znanje angleščine je dandanes skoraj tako pomembno kot dihanje

No ja v naslovni vrstici malce pretiravamo, a dejstvo je, da je danes znanje angleščine izredno pomembno. Namreč svet postaja čedalje bolj globalen v katerem pa je ravno angleščina določena za skupni, svetovni jezik, saj jo govori večina sveta. Angleščini se tako res ne moremo izognit

04.3.2016| Prevajanje |

No Comments

Prevajalec in prevajanje besedil

Prevajalec ima prevajanje besedil za osnovno dejavnost. V preteklosti je bil prevajalec so bili vedno pomembna osebe, saj je omogočal sporazumevanje med osebami, kateri so govorili različne jezike. Ker so ljudje govorili različne jezike, so nastale komunikacijske ovire . Prevajalec je prevajan

05.22.2015| Prevajanje |

No Comments
Tolmačenje zahteva prevajalski občutek

Tolmačenje zahteva prevajalski občutek

Tolmačenje zahteva prevajalski občutek . Prevajalski občutek tolmačenje zahteva zaradi kakovosti prenosa pomena besed. Tolmačenje se razlikuje od drugih načinov prevajanja. Predvsem je tolmačenje bolj neposredna oblika prenosa pomena besed. Drugi načini prevajanja lahko potekajo z večji

04.2.2015| Prevajanje |

No Comments
Angleščina, jezik globalne sedanjosti

Angleščina, jezik globalne sedanjosti

Angleščina je globalni jezik sedanjosti. V današnjem času postaja angleščina vedno bolj pomembna. Velik pomen angleščina pridobiva s širjenjem procesa in učinka globalizacije. Danes je globalizacija prisotna že v skoraj vseh delih sveta. Silno redki deli sveta so še neokrnjeni in prak

03.17.2015| Prevajanje |

No Comments

Prevajalska agencija množica možnosti prevoda

Prevajalska agencija je množica možnosti prevoda. Dobra prevajalska agencija naročnikom nudi najrazličnejše vrste prevodov. Danes ljudje bolj kot kdaj koli prej komuniciramo s tujimi jeziki. Na to komuniciranje nas nagovarjajo razni motivi in priložnosti. Ker so mnogi jeziki neznanka, slej

02.19.2015| Prevajanje |

No Comments

Prevajanje besedil, osnova prevajanja

Prevajanje besedil je osnova prevajanja . Večina prevajalcev ima prevajanje besedil za osnovno dejavnost. Dober prevajalec nudi prevajanje besedil v čim več tujih jezikov oziroma prevajanje besedil iz čim več tujih jezikov. Poleg tega dober prevajalec nudi prevajanje besedil iz tako sploš

01.18.2015| Prevajanje |

No Comments

Prevajalska agencija, izzivi sodobnega časa

Prevajalska agencija je dnevno soočena z izzivi sodobnega časa . Podobno kot danes je bila tudi v preteklosti prevajalska agencija soočena z izzivi. Brez dvoma pa bo to veljalo tudi za prihodnost, saj se prevajalska agencija praktično dnevno spreminja. Dnevno spreminjanje, ki ga prevajalska a

12.18.2014| Prevajanje |

No Comments
 Prevajalska agencija in njene aktivnosti

Prevajalska agencija in njene aktivnosti

Prevajalska agencija lahko nudi strankam mnoge prevajalske storitve . V osnovi vsaka prevajalska agencija nudi prevajanje, tolmačenje in lektoriranje. Boljše prevajalske agencije nudijo dodatne storitve, kot je sodno prevajanje, oblikovanje besedil po želji stranke priprava besedil za tisk, nu

09.11.2014| Prevajanje |

No Comments