Posts | Comments | Email

Archive for the občine Category

Bovec mesto pod Rombonom

Bovec je slovensko mesto, ki se nahaja pod južnim pobočjem Rombona. Mesto Bovec se nahaja na severozahodu Slovenije. Istoimenska po površini velika občina sodi med največje v Sloveniji. Njena površina obsega ozemlje veliko preko tristo šestdeset kvadratnih kilometrov. Posebnosti občine Bo

05.8.2017| občine |

No Comments
Komenda, gorenjska občina

Komenda, gorenjska občina

Komenda je gorenjska občina . Občina Komenda meji na občine Cerklje na Gorenjskem, Kamnik, Mengeš in Vodice. In sicer z občino Cerklje na Gorenjskem na severozahodnem delu, na občino Kamnik na vzhodu, jugu z občino Vodice, na jugozahodu pa z občino Vodice. Občino Komenda sestavljajo nase

10.7.2016| občine |

No Comments
Bohinj na jugovzhodu Julijskih Alp

Bohinj na jugovzhodu Julijskih Alp

Bohinj je geografsko ime . Z njim se označuje prostor v katerega je vključena Zgornja in Spodnja Bohinjska dolina, Nomenjsko dolino ter območje, ki je omejeno z vodno površino Bohinjskega jezera. Bohinj so tudi nekatera višje ležeča naselja, gore in planine. Območje ima zelo dolgo poselit

09.9.2016| občine |

No Comments
Slovenj Gradec, koroška prestolnica

Slovenj Gradec, koroška prestolnica

Slovenj Gradec je koroška prestolnica . Nahaja se na severovzhodu Slovenije, pod mogočnim masivom Karavank, predstavljajo severno meje dežele na sončni strani Alp. Slovenj Gradec je hkrati koroško mesto in mestna občina. Mesto je prvič omenjeno v enajstem stoletju, z arhitekturo pa kaže

08.18.2016| občine |

No Comments
Bled, star turistični kraj

Bled, star turistični kraj

Bled je star turistični kraj . Naselje Bled leži na severozahodu Slovenije, šteje preko pet tisoč prebivalcev in velja za najverjetneje globalno najbolj znan kraj naše dežele. Večina tega pozna naselje po sliki cerkve na otoku sredi jezera ter Karavankami v ozadju. Ostalo naselje je manj p

07.25.2016| občine |

No Comments
Šentrupert, vas na jugovzhodu Slovenije

Šentrupert, vas na jugovzhodu Slovenije

Šentrupert je vas s slikovito gotsko cerkvijo katere patron je Sveti Rupert . Kraj se je prvotno imenovala Škriljevo. Poimenovanje izhaja iz imena čvrstega laporja, ki se lomi v škrilje. Šentrupert leži v dolini južnega dela Dolenjskega gričevja. Dolino zaznamuje reka Bistrica, ki , ki na

06.24.2016| občine |

No Comments
Novo mesto, dolenjska prestolnica

Novo mesto, dolenjska prestolnica

Novo mesto je dolenjska prestolnica Nahaja se sredi gričevnate pokrajine v rečnem zavoju Krke. Novo mesto omejujejo Gorjanci, Ljuben, vzrastki Kočevskega Roga in Trška gora. Mesto je nastalo sredi štirinajstega stoletja, ko je avstrijski nadvojvoda Rudolf IV podelil mestu mestne pravice. Nje

05.24.2016| občine |

No Comments