Posts | Comments | Email

Bohinj na jugovzhodu Julijskih Alp

Bohinj je geografsko ime .

Z njim se označuje prostor v katerega je vključena Zgornja in Spodnja Bohinjska dolina, Nomenjsko dolino ter območje, ki je omejeno z vodno površino Bohinjskega jezera. Bohinj so tudi nekatera višje ležeča naselja, gore in planine. Območje ima zelo dolgo poselitveno tradicijo. Starejši arheološki ostanki pričajo , da je bila bronasta doba na tem območju izredno živahna. Temelji današnje poselitve pa izvirajo iz železne dobe. V tem obdobju nastane železarstvo. Pogoje za to je Bohinj nudil z nahajališči bobovca in železove rude. Najstarejše naselbine na tem območju naj bi segale v sedmo stoletje pred našim štetjem. Na vzpetini nad Bohinjsko Bistrico so bile izkopane številne najdbe, ki veljajo za najbolj raziskane. Vzpetina se imenuje Ajdovski gradec na njem pa so najdeni ostanki poznorimskega oziroma zgodnjekrščanskega naselja. Zanimivost, ki jo skriva Bohinj ter je širši javnosti manj znan je povezava s Primorsko. V bližini se nahajajo Spodnje Bohinjske gore, ki predstavljajo naravno oviro ter hrkati prehodno območje med Gorenjsko in Primorsko. Nekatera ledinska imena še danes govorijo o živahnem prometu, ki je potekal preko teh gora. Bohinj se je s primorsko stranjo Spodnje Bohinjskih gora povezoval tudi v kasnejših obdobjih, predvsem z namenom čim boljšega izkoristka naravnih danosti za pašništvo. Na območju je svoj čas delovalo štirideset planin. Bohinj je bil dolga stoletja najmočnejše planšarsko središče. Preusmeritev prometnih povezav je prinesla predvsem gradnja Bohinjske železniške proge ter posodobitev povezave z območjem Bleda ter širšo Gorenjsko v šestnajstem stoletju. Gradnja Bohinjske železniške proge ter vseh objektov na njej med katerimi je izstopal predor med Podbrdom in Bohinjsko Bistrico, je dala nov zagon prebivalcem. Poleg delovnih mest se je območje preko sodobne prometnice povezalo s praktično celotno Evropo oziroma njeno infrastrukturo istega tipa.

Bohinj je območje izjemnih naravnih znamenitosti od najbolj znanega jezera preko številnih slapov in vodotokov.

Leave a Reply