Posts | Comments | Email

Baldrijan, moč domače lekarne

Baldrijan je primer, ki kaže kako učinkovita je lahko domača lekarna in samopomoč .

Pojem domača lekarna in baldrijan sta tesno povezana, danes pogosto slišimo tudi alternativni izraz samozdravljenje. V vsem primerih gre za pristope, ki imajo cilj izboljšati zdravstveno stanje človeka. Poleg tega imajo ljudje na voljo strokovno zdravniško pomoč, vendar jo velikokrat odklanjajo iz različnih razlogov. Nekateri poznajo baldrijan in njegove učinke, zato se ob težavah nanj zanesejo. Obisk zdravnika se jim zdi potrata njihovega časa, nepotrebno obremenjevanje zdravnika in zdravstvenega sistema, nekateri se ustrašijo možnosti okužbe v času pogostejših nalezljivih obolenj in podobno. Vsekakor je baldrijan lahko dober primer učinkovanja samozdravljenja, vendar se je potrebno zavedati, da ni dovolj zgolj jemati vse kar nam pade pod roke, ampak poznati širšo sliko. To med drugim pomeni izobraževanje s širšega področja. Težava zaradi katere pride v poštev baldrijan ima lahko različne vzroke, posledično lahko učinki ne bodo dosegli svojega namena oziroma bodo nekoristno uporabljeni. Človeški organizem je hkrati preprost in kompleksen, potrebno pa se je zavedati tudi naravnih zakonitosti, katerim je podvržen. V primeru težav, ki jih lahko odpravlja baldrijan to med drugim pomeni, da učinkovine delujejo na različnih ljudeh različno. Zato velja učinkovine spremljati in jih ocenjevati. Koristno je upoštevati čas trajanja procesov v organizmu. Nastale težave so različne, med drugim so se lahko različen čas v preteklosti kopičile ter potrebujejo različno količino časa, da se odpravijo. Najbolj nespametno je biti nepotrpežljiv ter zahtevati rešitev čez noč, v nasprotnem primeru pa dodajat učinkovine. Organizem mora učinkovine sprejeti, ji ustrezno procesirati ter učinkovine izkoristiti. V mnogih primerih to ne pomeni rešitev čez noč, ampak daljše obdobje. Preprosto povedano moramo dati organizmu čas in možnost, da se preko učinkovin opomore ter se povrne v optimalne okvire delovanja.

Baldrijan pomaga predvsem pri težavah, ki so povezane s čustvenim in telesnim nemirom.

Leave a Reply