Posts | Comments | Email

Angleščina, jezik globalne sedanjosti

Angleščina je globalni jezik sedanjosti.

V današnjem času postaja angleščina vedno bolj pomembna. Velik pomen angleščina pridobiva s širjenjem procesa in učinka globalizacije. Danes je globalizacija prisotna že v skoraj vseh delih sveta. Silno redki deli sveta so še neokrnjeni in praktično niso v navezi s preostalim sodobnim delom sveta. Angleščina se je na praktično vse celine razširila pred nekaj stoletji, v času kolonializma. Zato je angleščina razširjena na več načinov. Na eni strani imamo dežele in kontinente, kjer se angleščina uporablja kot eden od jezikov dežele, lahko pa gre za jezik, katerega se prebivalci na različne načine učijo. Angleščina je velikokrat v globalnih pogovorih prisotna kot sredstvo sporazumevanja. Ljudje znajo vsak kakšno besedo v angleščini, zato jo uporabljajo tudi v primerih, ko komunikacija naleti na ovire. V takih primerih angleščina ni ne izvirni, ne ciljni jezik, ampak je dodaten jezik, ki razloži pomen v ciljnem ali izvirnem besedilu.
Izvirno besedilo je na tak način lažje razumljivo, enako velja za ciljno besedilo. Angleščina je za učenje zelo primerna. Danes sicer angleščina pridobiva konkurenco predvsem v kitajščini. Kitajščina postaja vedno bolj zaželena in iskana zaradi tržišča, ki se širi, ima potencial ter obeta. Temu primerno je vedno več komunikacije v kitajščini. Kitajščina je za učenje težja, zato je pričakovati, da bo angleščina še naprej ostala priljubljena. Problem pri učenju tujih jezikov je tudi dostopnost. Angleščina je v temu primeru bistveno bolj dostopna, zato je realno pričakovati, da se bo v mnogih primerih njena priljubljenost in uporabnost še naprej obdržala. V naših krajih, regiji ter deželah, kjer je angleščina uradni, prvi, glavni ali kakšen drug pomemben jezik, bo še naprej najpomembnejši način globalnega sporazumevanja. Drugi deli sveta kažejo drugačno podobo, saj so jezikovne značilnost in zahteve sporazumevanja drugačne.

Angleščina je jezik, ki se ga velja učiti in ohranjati prakso uporabe, saj gre za globalni jezik.

http://prevodialkemist.si/prevajanje-anglescine

 

Leave a Reply