Posts | Comments | Email

Ali se prostovoljno zavarovanje splača?

V Sloveniji imamo javni sistem zdravstva, ki se finančno napaja prek dveh virov: prvi je prostovoljno zavarovanje, drugi pa je obvezno zdravstveno zavarovanje. V različnih medijih lahko zadnja leta opazimo, da postaja trend takšen, da čedalje večji delež pokritja stroškov zdravstvenih storitev zagotavlja prostovoljno zavarovanje. Vendar pa veliko ljudi ne razume, kaj dejansko to pokritje pomeni. V resnici gre za zelo preprosto stvar. Kadar oseba pride k zdravniku, zobozdravniku, specialistu, ko je hospitalizirana, ko gre po zdravila itn. je prejela neko zdravstveno storitev ali pa izdelek iz tega naslova. Pri tem so seveda nastali stroški. Če ima oseba sklenjeno prostovoljno zavarovanje, potem v tem primeru ne plača ničesar. V primeru, da prostovoljno zavarovanje ni sklenjeno, pa ji bo izstavljen račun, ki ga bo morala oseba plačati. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije samo del stroškov, ostali del pa pokriva prostovoljno zavarovanje. Če oseba tega ni sklenila, potem je logično, da mora pokriti del teh stroškov.

Deleži, ki jih krije prostovoljno zavarovanje so v nekaterih primerih izjemno visoki in dosegajo kar 90 odstotkov celotnega stroška zdravstvene storitve. To pa je lahko za osebo, ki ga ni sklenila, precej hude finančne posledice. Čeprav se vam sedaj ne zdi to tveganje visoko, pa pomislite na to, da potrebujete zdravniško pomoč. Najprej vas finančno obremeni strošek, ki ga morate doplačati sami, potem pa vas obremeni še izpad dohodka. Osebe, ki niso v rednem delovnem razmerju, lahko ostanejo povsem brez rednega priliva denarja, če je bolezen ali poškodba hujša, poleg tega pa morajo poravnati še račun pri zdravniku. Takšno tveganje je za delavce, ki nimajo sklenjene pogodbe za redno delo, precej višje, saj zaposleni dobijo bolniško nadomestilo, ki je sicer nižje od redne plače, a je vseeno bistveno večje od nič. Zato je prostovoljno zavarovanje zelo pomembno imeti sklenjeno. Mesečni strošek je v primerjavi z vsemi zaplete vseeno nizek.

Leave a Reply