Posts | Comments | Email

Adr, mednarodni sporazum o prevozu nevarnih snovi

Adr certifikat za prevoz nevarnih snovi lahko pridobi vsak, ki je dopolnil enaindvajset let in opravlja delo voznika. S pridobljenim adr certifikatom lahko voznik prevaža nevarne snovi v Sloveniji ter nekaterih tujih državah. To so Albanija, Andora, Azerbejđan, Belorusija, Belgija, BiH, Bolgarija, Češka, Črna gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Italija, Kazahstan, Ciper Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Madžarska, Malta, Makedonija, Maroko, Moldavija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Severna Irska, Velika Britanija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Tunizija in Ukrajina.

Adr izpit za voznike ki prevažajo nevarne snovi

 

Adr sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi je razdeljen na prilogi A in B. Priloga A vsebuj splošne določbe in določbe o nevarnih snoveh in predmetih, priloga B pa vsebuje določbe o prevozni opremi in prevozni dejavnosti. V prilogi A je seznam vsega nevarnega blaga, določbe za pakiranje, postopki odpošiljanje, zahteve za izdelavo embalaže in cistern ter določbe o pogojih za prevoz, nakladanje in razkladanje. V prilogi B so določbe o posadki vozila, opremi, prevozni dejavnosti in dokumentih ter zahteve za izdelavo in odobritev vozil. Za uspešno pridobitev adr certifikata je obvezna prisotnost kandidata na teoretičnem delu adr usposabljanja, obvezna prisotnost kandidata na praktičnem delu in najmanj 70 procentov pozitivnih odgovorov na teoretičnem preizkusu znanja.

Začetno osnovno in specialistično in obnovitveno usposabljanje voznikov

Voznik tovornjaka ali drugega vozila za prevoz nevarnih snovi se lahko odloči za osnovno začetno adr usposabljanje, specialistično usposabljanje za prevoz nevarnih snovi v cisternah, specialistično usposabljanje za prevoz nevarnih snovi razreda ena. Po petih letih, vendar pred iztekom certifikata o adr usposobljenosti, mora voznik opraviti obnovitveno usposabljanje. Za voznike je zaradi narave dela zelo primerno adr usposabljanje ob koncih tedna, od četrtka do sobote. Za specialistično adr usposabljanje, mora opraviti dodatne učne enote. Uspešno opravljen teoretičen preizkus znanja je osnova za pridobitev adr certifikata oziroma Certifikat o strokovni usposobljenosti voznikov motornih vozil za prevoz nevarnega blaga.

 

Leave a Reply